Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu se zajímali o kompetence ZAT v jaderné energetice

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu se zajímali o kompetence ZAT v jaderné energetice

V souvislosti s přípravou výstavby jaderné elektrárny Dukovany II se Ministerstvo průmyslu a obchodu věnuje i možnostem zapojení českých firem do její výstavby. „Společnost ZAT, jako významný český a evropský dodavatel SKŘ pro jaderné elektrárny, ale i jako člen Aliance české energetiky, je do problematiky přípravy projektu elektrárny Dukovany II zapojen od samého začátku. S potenciálními dodavateli technologie pro Dukovany II jste vedli několik jednání a jste s nimi v kontaktu. Znáte jak jejich projekty, tak vaše možnosti stát se jejich poddodavateli a partnery,“ uvedl před návštěvou Tomáš Ehler, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce jaderné energetiky.

A právě kompetence ZAT v dostavbě nových jaderných bloků včetně poznatků z rozhovorů s potenciálními dodavateli nového jaderného zdroje v ČR, zejména z pohledu zacílení podpory ze strany MPO pro český průmysl, byl obsah jednání, které se uskutečnilo v první polovině června v sídle společnosti v Příbrami. Společně s Tomášem Ehlerem ZAT navštívil i Jan Prášil, ředitel oddělení strategie, výzkumu a mezinárodní spolupráce v jaderné energetice.

V úvodu návštěvy jsme zástupcům ministerstva představili vývoj řídicích systémů ZAT za 60 let historie společnosti, provedli jsme je nově vybavenými prostory výroby průmyslové elektroniky a výroby dodávek s moderním technickým a technologickým vybavením. V rámci prezentace jsme představitele MPO seznámili s profilem naší společnosti a představili technické prostředky v podobě řídicího systému SandRA pro realizaci bezpečnostních i nebezpečnostních funkcí včetně kompetencí a produktů pro jadernou energetiku v tuzemsku i zahraničí. Následně jsme se věnovali aktuálním informacím o stavu přípravy výstavby nových jaderných bloků v České republice a diskutovali jsme o naší připravenosti a možnostech uplatnění dodávek ZAT vůči jednotlivým uchazečům o výstavbu nových jaderných zdrojů (NJZ) v ČR

V závěru návštěvy Tomáš Ehler konstatoval, že je ZAT stále rozvíjející se společností s potřebnými kompetencemi v oblasti řídicích systémů do jaderné energetiky a velmi kvitoval naši připravenost pro realizaci NJZ. 

Společnost ZAT má dlouholeté kompetence a know-how v dodávkách řídicích systémů do primární i sekundární části jaderných elektráren, naše systémy běží na 10 % jaderných elektráren ve světě včetně všech českých a slovenských jaderných bloků.