ZAT byl partnerem konference 60 let pro jadernou energetiku

ZAT byl partnerem konference 60 let pro jadernou energetiku

Ve dnech 12. a 13. května 2016 se v Plzni konala konference 60 let pro jadernou energetiku. Akce se uskutečnila k 60. výročí Škody JS a 65 letům vysokého technického školství v Plzni.

Naši společnost zde zastupoval Karel Stočes, ředitel Divize Jaderná energetika, který v sekci Vývoj a současnost jaderného průmyslu představil kompetence ZAT v tomto odvětví.

„V rámci přednášky jsme účastníkům představili naši připravenost pro dodávky řízení do primárních i sekundárních částí jaderných okruhů, které navazují na čtyřicetiletou tradici čtyř generací řídicích systémů ZAT pro řízení jaderných technologií,“ konstatuje Karel Stočes.
Záštitu nad konferencí převzali primátor města Plzně Martin Zrzavecký, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, prezident České nukleární společnosti Daneš Burket, generální ředitel Škody JS Josef Perlík a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. 

ZAT lídrem v ČR v dodávkách do jaderné energetiky

ZAT v letošním roce uvedl na trh v oblasti jaderné energetiky dvě zásadní novinky, a to digitální procesní stanice Z101 a Z102. „Tyto procesní stanice realizují speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií. Jejich doplnění do rodiny řídicího systému SandRA nám umožňuje řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně nejvyšších bezpečnostních systémů,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.

Dodávky do jaderné energetiky tvoří přibližně 50 procent obratu firmy. Řídicí systém SandRA je u nás i ve světě velmi úspěšný, jenom v loňském roce ZAT sjednal zakázky přesahující 800 mil. korun. „Díky spolehlivosti našich systémů jsme schopni přispět zákazníkům ke snižování provozních nákladů. Navrhujeme konkurenceschopná technická řešení ve všech bezpečnostních kategoriích a řídíme životní cyklus našich produktů,“ doplňuje Karel Stočes.