ZAT je nedílnou součástí Plzně už 10 let

ZAT je nedílnou součástí Plzně už 10 let

Slavíme! Na přelomu června je to přesně deset let, co jsme v Plzni slavnostně otevřeli novou budovu Výzkumného a vývojového centra se zkušebnou. „Zaměstnáváme zde přes 130 techniků, vývojářů a dalších odborníků řady profesí. Jsou to právě oni, kteří společně s kolegy z Příbrami vytvářejí úspěchy naší firmy. Snahou vedení je poskytnout jim technicky i technologicky nejmodernější zázemí a zároveň příjemné prostředí pro jejich práci, což budova v Plzni zcela splňuje,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT. V Plzni sídlí i vedení firmy.

Investice do výstavby přesáhly 130 milionů korun, celkově ZAT za dobu deseti let vložil do výstavby a obnovy areálů v Plzni a Příbrami přes čtvrt miliardy korun. Se závodem v Příbrami zaměstnáváme přes 350 zaměstnanců především s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Jako významná firma v obou regionech podporujeme místní kulturu i sport.

Patříme mezi zakladatele oboru automatizace ve světě. V letošním roce slavíme 55 let od založení firmy. „Systémy ZAT řídí technologie v klasických i jaderných elektrárnách po celém světě, naši práci a tudíž know-how českých inženýrů najdete v šedesáti zemích světa,“ upřesňuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Každoroční mnohamilionové investice do vývoje řadí ZAT mezi nejúspěšnější výrobce specializovaných řídicích systémů v Evropě, zároveň jsme největší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s vlastním řídicím systémem SandRA.