ZAT poskytl exponáty pro výstavu v plzeňské Techmanii

ZAT poskytl exponáty pro výstavu v plzeňské Techmanii

Expozice s názvem Příběh jaderné energie, která od 28.4. do 31.5.2014 v Techmanii nabízí pohled do oboru jaderné energetiky byla podpořena i naší společností. ZAT poskytl funkční exponát, a to skříň určenou pro řízení pohonu reaktoru VVER 440. V expozici je ke skříni připojeno skutečné čidlo polohy typu LD-1, vyráběné společností ŠKODA JS a.s. Rovněž jsme poskytli několik ukázkových mikropočítačových desek, které jsme používali v našich projektech řídicích systémů regulačních mechanismů reaktorů VVER v létech 1992 až 2012. Návštěvníci si tak mohou udělat představu o rozvoji elektronických systémů pro důležité technologické celky jaderné elektrárny.

Cílem populárně-vzdělávacího projektu je povzbudit studenty i veřejnost, aby si na jadernou energetiku utvořili vlastní názor. Expozice ukazuje mýty a nepravdy spojené s jadernou energetikou, což návštěvníkům posléze umožňuje snadněji odlišit fakta od tendenčních informací v některých mediích. Součástí Příběhu jaderné energie jsou také přednášky pro školy a veřejnost, které se budou věnovat účinkům radioaktivního záření, palivovému cyklu, dopadům jaderné energetiky na životní prostředí nebo příčinám, průběhu a následkům katastrofy v japonské Fukušimě. Návštěvníci se mohou na modelu podívat, jak vypadá jaderný reaktor či kontejner na použité jaderné palivo nebo na to, jak se palivo do ČR dopravuje.