ZAT představil na konferenci All for Power řídicí systém SandRA pro energetiku

ZAT představil na konferenci All for Power řídicí systém SandRA pro energetiku

Začátek prosince proběhla v Praze již tradiční konference All for Power. V hlavním přednáškovém bloku vystoupil ředitel divize Energetika František Kural s přednáškou Český řídicí systém SandRA pro energetiku. „Účastníkům konference jsem představil kompetence ZAT v segmentech jaderná a klasická energetika včetně novinek v řídicím systému SandRA. Zájem vzbudila i reference na DCS systém v Elektrárnách Opatovice,“ konstatuje František Kural. Retrofit v Elektrárnách Opatovice byl dokončen v naplánovaném čase a plní zadané garantované parametry. Metoda migrace řídicího systému ZAT-E na SandRA Z200 umožnila použití stejných algoritmů, snadné ,překlopení‘ software procesních stanic a především nezatěžuje provozní personál odlišnými postupy při obsluze a údržbě.

 

František Kural také představil hlavní parametry řídicího systém SandRA. Jde o moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému. Jde o čtvrtou generaci řídicího systému vyvinutého naší společností. ZAT jej plánuje dodávat minimálně do roku 2030 s následným dlouhodobým garantovaným servisem. „Řídicí systém jsme uvedli na trh v roce 2011. Je tedy v nejlepším věku z hlediska životního cyklu procesních stanic Z200 a Z100 včetně jejich speciálních aplikací Z210 a Z110,“ upřesnil Kural.