ZAT představil novinky na největším evropském veletrhu automatizace SPS IPC DRIVES

ZAT představil novinky na největším evropském veletrhu automatizace SPS IPC DRIVES

Německý Norimberk opět hostil koncem listopadu největší evropský veletrh automatizační techniky - SPS IPC DRIVES. Společnost ZAT zájemcům z celé Evropy představila moderní řídicí systém SandRA (Safe and Reliable Automation) třídy DCS navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou životnost.

Jde už o 4. generaci řídicích systémů firmy ZAT. „Návštěvníci se nejvíce zajímali o naše návrhy a realizace technických koncepcí a architektury řídicích systémů ZAT," říká Pavel Kulík, vedoucí vývoje řídicích systémů.

ZAT je dodavatelem komplexních řešení automatizace technologických procesů v oblasti energetiky, těžby nerostů, dopravy a průmyslu. Dodává vlastní i cizí řídicí systémy pro náročné technologie s dlouhým životním cyklem a vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost. V Norimberku se ZAT představil na společné expozici českých firem organizované agenturou CzechTrade.