ZAT se podílí na vývoji reaktorů IV. generace

ZAT se podílí na vývoji reaktorů IV. generace

Část výzkumných prací pro vývoj reaktorů IV. generace bude probíhat v novém experimentálním zařízení Horké komory - SUSEN v Centru výzkumu Řež (CVŘ), které využívá pro zajištění bezpečného provozu český řídicí systém SandRA od společnosti ZAT.

Než bude dopracován projekt nového pokročilého reaktoru této generace, je potřeba udělat ještě řadu výzkumných prací, z nichž některé budou zahájeny po uvedení nových horkých komor CVŘ do provozu.

Systém kontroly a řízení horkých komor tvoří procesní stanice SandRA Z210, kterou naše firma vyvinula pro aplikace malého rozsahu. Jde o nejnovější technologii speciálně upravenou pro toto použití. Každá komora má svou řídicí stanici pro zpracování dat z technologie a operátorskou obrazovku pro vizualizaci technologických dat a informací. Všechny řídicí stanice jsou propojeny komunikační sběrnicí, což zajišťuje přenos dat mezi jednotlivými řídicími stanicemi a zároveň do hlavní operátorské stanice pro archivaci a zobrazení celé technologie na centrální velkoplošné obrazovce umístěné na společném velínu.

Stavba výzkumných zařízení je obecně velmi náročná, protože jde o unikátní zařízení, která nemají analogii. Neexistují tedy ani standardní komponenty, vše řešila naše společnost ZAT přímo na míru tohoto projektu.

V současné době jsou řídicí systémy a know-how naší společnosti na 26 procentech jaderných reaktorů v EU a na 10 procentech ve světě.