Zúčastnili jsme se kulatého stolu na téma výstavby jaderných bloků v ČR

Zúčastnili jsme se kulatého stolu na téma výstavby jaderných bloků v ČR

Bezpečnostní a nebezpečnostní řídicí systémy ZAT SandRA pro řízení jaderných technologií dodáváme na třetinu jaderných elektráren v EU a na 10 procent ve světě. Naše řídicí systémy řídí téměř ze sta procent bloky jaderné elektrárny Dukovany a jsou ve velké míře nasazeny na jaderné elektrárně Temelín. Proto bylo samozřejmostí, že jsme se zúčastnili kulatého stolu na téma Výstavba jaderných bloků v ČR – česká cesta, který uspořádaly začátkem října organizace Energetické Třebíčsko a Okresní hospodářská komora Třebíč na Zámku v Dukovanech.

Kulatého stolu se zúčastnilo na padesát odborníků, převážně průmyslníků a zastupitelů z regionu kolem JE Dukovany. Naši společnost zastupoval Karel Stočes, ředitel divize Energetika.

O čem se jednalo

Kulatý stůl se věnoval problematice možných modelů organizace výstavby nových bloků. Ivo Kouklík, ředitel výstavby jaderného ostrova v JE Hanhikivi ze společnosti Fennovoima, představil finský model Mankala, Atila Aszody, vládní zmocněnec pro výstavbu JE Paks II pak maďarský model mezivládní dohody.

Jak do Finska, tak i do Maďarska v současné době ZAT dodává svůj řídicí systém SandRA (Safe and Reliable Automation) na provozované jaderné bloky v rámci jejich modernizace. Po dokončení projektů bude český řídicí systém řídit jaderné bloky v sedmi státech, z toho v pěti evropských.

Zástupce společností Rusatom Overseas Leoš Tomíček seznámil přítomné s aktuálním stavem ruské jaderné energetiky a s výstavbou Rosatom ve světě s tím, že mají instalováno 30 GW, 36 bloků ve výstavbě a dvě třetiny světové výstavby ve světě je právě z Ruska. Rosatom spustil za posledních jedenáct let třináct jaderných bloků, což je největší počet realizovaných bloků jedné společnosti ve světě.

Na to navázal ve své prezentaci František Hezoučký z ZČU Plzeň, který prezentoval návrh možného českého přístupu. Seznámil také účastníky se svým hodnocením možných projektů jednotlivých potenciálních dodavatelů.

Diskuse se dále vedla o českém modelu, který by mobilizoval české jaderné výrobce a dodavatele. Podle Hezoučkého by se na bázi zakoupeného projektu jaderného ostrova mohla výstavba realizovat vlastními silami českých firem. Nepochybně na mnoho systémů jaderné elektrárny, jako jsou primární a sekundární část, terciální chlazení, chemie, úpravna vody, vzduchotechnika, systémy kontroly a řízení, dozimetrie, chemické laboratoře, elektro atd., mají české firmy dostatek znalostí i kapacit.

Shrnutí na závěr

Rusové jako jediní úspěšně staví jaderné bloky, ve Finsku se může stavět (mimo jaderný ostrov) bez stavebního povolení, Maďarsko úspěšně zvládá mezivládní dohody a jsou pyšní na to, že jsou předskokanem výstavby jaderných bloků v Evropě.

A jak to bude u nás?

„Vláda má do konce kalendářního roku rozhodnout o financování výstavby nových jaderných bloků. Bude to velká příležitost v dodávkách také pro ZAT a další posun v technických prostředcích, produktech, referencích, kompetencích a dalšího rozšíření know-how v rámci bezpečného řízení nových jaderných technologií,“ shrnul Karel Stočes.

Naše společnost ZAT má enormní zájem se svými dodávkami podílet na dostavbě a rekonstrukcích jaderných elektráren nejenom u nás, ale i ve světě.

Ve fotogalerii se podívejte naukázky ŘS SandRA.