Zúčastnili jsme se on-line konference NUCLEAR ENCOUNTER 2021

Zúčastnili jsme se on-line konference NUCLEAR ENCOUNTER 2021

Téma jaderné energetiky v České republice je více než aktuální. V polovině dubna se tudíž konal už 4. ročník NUCLEAR ENCOUNTER 2021, letos v on-line podobě. Cílem konference je upevňovat tradici pravidelných setkávání odborníků z českých a slovenských jaderných elektráren.

 Letošní akce byla rozdělená do dvou částí. Aktuální dubnový blok se věnoval novým technologiím, digitalizaci, dlouhodobé koncepci rozvoje energetiky i kompetencím personálu tolik potřebným pro naplnění potřeb českého i slovenského jaderného know-how. Karel Stočes, stratég segmentu Jaderná energetika, který se konference za ZAT účastnil, k tomu dodává: „Konference podporovaná společnostmi ČEZ a SE je velmi přínosná, jaderná energetika má budoucnost a děláme vše pro to, abychom na ni byli včas a kvalitně připraveni.“

Zástupci ČEZ taktéž účastníky informovali o aktuálním stavu výběrového řízení na výstavbu nového jaderného bloku v ČR. Jednoznačně vyplynulo, že z důvodu zajištění energetické soběstačnosti, ukončení spalování uhlí v roce 2038 a naplnění požadavků EU z pohledu bezuhlíkové energie, je nutné co nejdříve zahájit výstavbu nového jaderného zdroje. 

„Konference ukázala, že jsou v České republice firmy včetně ZAT, které mají dlouholeté zkušenosti a potřebné kompetence pro zapojení se do výstavby nového jaderného bloku,“ dodává Karel Stočes. 

To potvrzují i reference naší společnosti, která dodává řídicí systémy do všech čtyř jaderných elektráren u nás i na Slovensku. Další rozpracované zakázky v oblasti jádra kromě zmiňovaných států má ZAT ve Francii, Finsku a Maďarsku.