Zveřejnili jsme hospodářské výsledky, dále se chceme zaměřit na vývoj inteligentních systémů

Zveřejnili jsme hospodářské výsledky, dále se chceme zaměřit na vývoj inteligentních systémů

Naše společnost ZAT, dodavatel inteligentních systémů řízení pro energetiku a průmysl, zveřejnila své hospodářské výsledky za fiskální rok 2017. V uvedeném období jsme dosáhli tržeb ve výši 622,9 milionů korun. „Jde o standardní obchodní výsledek firmy s procentuálně lepším ziskem díky vyšší přidané hodnotě zakázek,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT a.s. Celkový podíl zahraničního obchodu činil 60 procent.

Významným ukazatelem, který odráží potenciál budoucí výkonnosti společnosti ZAT, jsou rozpracované, ale dosud nevyfakturované zakázky. Tento ukazatel tak představuje jistý zdroj práce a výkonů na příští období.  Ke konci fiskálního roku k 31. 3. 2018 byla jeho hodnota 883 milionů korun.

Největší podíl generoval segment jaderná energetika, kde se podařilo zrealizovat zakázky v objemu 401,7 milionů korun, což tvoří 65 procent z celkového objemu firmy. Segment klasické energetiky dosáhl objemu tržeb 104 milionů korun. Nejmladší odvětví – divize Smart systémy – realizovala tržby za téměř 40 milionů korun, výroba průmyslové elektroniky uskutečnila zakázky za 76,4 milionů korun.

Orientace na zahraniční trhy

Společnosti ZAT se stále více daří získávat zakázky na zahraničních trzích. Před dvěma lety jsme uvedli na trh nový bezpečnostní řídicí systém pro jadernou energetiku SandRA Z100, který se v současné době řadí mezi nejmodernější systémy ve svém odvětví na trhu. V oblasti jaderné energetiky realizujeme zakázky v Maďarsku, Francii, na Slovensku i v tuzemsku, nově ve Finsku a Arménii. „Díky těmto zakázkám stále rozšiřujeme nejenom své technické kompetence, ale i legislativní, včetně schopnosti licencování dle požadavků státních jaderných úřadů v daných zemích. Řadíme se tím mezi světové hráče v oboru a stále více se nám daří uplatňovat naše řídicí systémy na světových trzích,“ doplňuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

V oblasti klasické energetiky firma realizovala nové zakázky například v Indonésii ale i v sousedním Polsku. V České republice patří mezi významné zákazníky Elektrárny Opatovice, elektrárna Mělník či vodní elektrárna Lipno I, která je nově díky technologii ZAT bezobslužná a má jeden z nejrychlejších systémů připojení do sítě. Divizi Klasické energetiky se v loňském roce podařilo úspěšně realizovat přes 160 zakázek.

Další oblasti působení

ZAT se zaměřuje na vývoj a realizaci inteligentních systémů řízení, které míří i mimo energetiku. Divize Smart systémy, která tuto oblast zaštiťuje, dosáhla v loňském fiskálním roce tržeb 40 milionů korun. Téměř polovinu tvořily tržby v dopravě, 10 milionů v oblasti plynárenství, další pokryly servisní služby. „Význačně zde vzrostl nový obchod, v loňském roce jsme uzavřely zakázky ve výši 80 milionů korun,“ doplňuje Ivo Tichý. Významnými uživateli řešení ZAT jsou společnosti innogy Česká republika, SŽDC či Net4Gas.

Nové směry vývoje

Novým fenoménem, který proniká i do oboru průmyslové automatizace, je internet věcí (IoT). Společnost ZAT se na tuto oblast cíleně zaměřuje. V loňském fiskálním roce jsme se zabývali vývojem nové produktové řady SimONet využívající pro sběr, přenos a zpracování velkého množství dat na velké vzdálenosti moderní bezdrátové technologie. V současné době je systém v testovací fázi. „Je nám jasné, že energetika je politické téma a není jisté, zda budeme mít v tomto odvětví v budoucnu dostatek zakázek. Proto se chceme zaměřit na vývoj inteligentních systémů i mimo energetický průmysl. V rámci řídicího systému SandRA budeme dále rozvíjet komunikační protokoly a implementovat další prvky pro zvýšení kybernetické bezpečnosti i uživatelské přívětivosti,“ doplňuje Vladislava Česáková.