Napájení a řízení pulzních trysek úpravny uhlí

Used products: Siemens Simatic, Wonderware Intouch

Branches: Automation of processes in transportation, Other industrial processes

Realisation: 2016

Finished at: 2016