ZAT in the world

Reference searching

Spalovna Rookery - Bedfordshire - Dodávka modulu synchronizace otáčecího zařízení parní turbíny Branch: Automation for Conventional Power Generation, Waste incineration plants, Realisation: 2020
Hofor Bio - Dodávka modulu synchronizace natáčecího zařízení parní turbíny Branch: Automation for Conventional Power Generation, Waste incineration plants, Realisation: 2019
Acerra - TCS - Upgrade - Simadyn Branch: Automation for Conventional Power Generation, Waste incineration plants, Realisation: 2019
Power plant Dublin - Steam turbine turning gear synchronization equipment Branch: Automation for Conventional Power Generation, Waste incineration plants, Realisation: 2015