Servisní smlouva na servis a profylaxi záznam. zařízení v rámci ČR.