Všeobecné obchodní podmínky

Pro dodavatele ZAT

Všeobecné obchodní podmínky ZAT a.s. pro nákup zboží

VOP – platné od 01.08.2016

VOP – platné od 01.01.2014, do 31.07.2016

VOP – platné od 01.06.2012, do 31.12.2013

Všeobecné obchodní podmínky ZAT a.s. pro provádění děl a poskytování služeb

VOP – platné od 01.09.2014

VOP – platné od 01.06.2012, do 31.08.2014