Tepelná elektrárna Felton

Tepelná elektrárna Felton
 • Power Station

  2

  bloky
 • Location

  Kuba

  stát
 • Calendar

  2021

  rok
 • Platform

  SandRA

  platforma

Nový řídicí systém bloku I na tepelné elektrárně Felton na Kubě

V rámci celkové rekonstrukce prvního bloku kubánské tepelné elektrárny Felton jsme sem ve spolupráci se slovenskou společnost PPA Controll dodali řídicí systém bloku. Součástí dodávky byl i řídicí a ochranný systém turbíny pro společnost Doosan Škoda Power. Projekt obsahoval náročné zkoušky FAT v naší zkušebně v Příbrami včetně prací při uvádění systému do provozu a následných garančních zkouškách.

Provozovatel tepelné elektrárny Felton je náročný a znalý zákazník, který je schopen po řádném zaškolení i těch nejsložitějších odborných operací. Přes některé nestandardní situace, které jsou pro teritorium Kuby typické, dokončili všichni dodavatelé z České republiky a Slovenska dílo ke spokojenosti investora Energoimport i koncového uživatele CTE Felton. Úspěšnou rekonstrukcí prvního bloku elektrárny Felton jsme navázali na dlouholeté dodávky naší společnosti pro tuto největší tepelnou elektrárnu na Kubě.

Felton

Migrace ze systému ZAT DV na SandRA Z200

Důvodem modernizace řídicího systém byl přechod na novou, modernější součástkovou základnu, která elektrárně zajistí dlouhodobou podporu a disponibilitu použitého hardwaru. Systém nemá žádná omezení a je možné jej dále rozšiřovat.

Modernizace proběhla s uplatněním nejnovějšího technického řešení, využití znalostí pracovníků koncového uživatele a bez narušení jejich provozních zvyklostí. Vysoká výpočetní kapacita pro zpracování algoritmů a otevřené řešení, tedy možnost připojit jakékoliv zařízení jiných výrobců, pomáhá optimalizaci provozu bloku a v konečném důsledku vede ke snížení nákladů na provoz a údržbu.

Řídicí systém bloku - DCS

Zaujalo vás využití platformy pro SKŘ a chcete se o ní dovědět více?

SandRA

Historie dodávek pro elektrárnu Felton

 • 2005

  Implementace řídicího systému ZAT Plant Suite na druhém bloku tepelné elektrárny

 • 2009

  Výměna ŘS turbíny na prvním bloku, na blocích B1–B2 instalace řídicího systému PRIMIS

 • 2017

  Rekonstrukce ŘS turbíny pro B2 a migrace PRIMIS 2000 na řídicí systém SandRA Z200

 • 2021

  Uvedení do provozu ŘS bloku B1 a strojovny, migrace ZAT-DV na systém ZAT SandRA Z200