Platforma SandRA

SandRA (Safe and Reliable Automation) je moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS), navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému.

Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít jej jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice apod.

Platforma SandRA nabízí dvě základní řady procesních stanic: „žlutá“ řada SandRA Z100 je určena pro realizaci bezpečnostních funkcí, „zelená“ řada SandRA Z200 je vhodná pro standardní použití v průmyslových oborech. Tuto řadu pak doplňují kompaktní stanice Z210. Mezi procesní stanice SandRA řadíme také specializované přístroje učené k řízení specifických funkcí v oblasti řízení turbín a generátorů.

Sandra Schema Cs

Životní cyklus

Životní cyklus produktů ZAT se řídí definovaným způsobem na základě požadavků zákazníků, predikcí a trendů v jednotlivých tržních segmentech. Na tyto požadavky reagujeme jejich redesignem a vývojem nových komponent a funkcionalit, tzn. že produkty jsou v aktivní fázi. S postupným stárnutím řídicího systému se produkty přesouvají do fáze útlumu. Po celou dobu životnosti garantujeme jejich servis – až do fáze ukončení podpory.

Zajímá vás životní cyklus platformy SandRA?

Přečtěte si o něm více!

Zivotní Cyklus
Plan Zivotniho Cyklu Systemu Zat