Vodohospodářství

V oblasti vodohospodářství se pohybujeme na úrovních vodohospodářské infrastruktury měst a obcí a infrastruktury zajišťující provoz na vodních cestách.

Naším cílem je zajistit pro provozovatele co nejpřívětivější řídicí systém včetně individuálního a zároveň přehledného zobrazení požadovaných informací. Je pro nás důležité vyhovět vašim požadavkům a respektovat vaše stávající zvyklosti a provázanost na stávající systémy řízení souvisejících technologií.

Zákazníkům nabízíme vlastní řídicí systém na platformě SandRA, pro vizualizaci dat používáme vlastní platformu SimONet. 

Voda v aglomeracích

Pomocí moderních platforem realizujeme řízení technologií na úpravu, čištění a dopravu vod. Mezi hlavní směry patří řízení čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a automatických tlakových stanic.

V rámci projektů nasazujeme vlastní řídicí systém SandRA i řídicí systémy jiných výrobců, jako jsou Siemens, Schneider či Tecomat. Pro vizualizaci řízení používáme SCADA systémy Reliance a InTouch.

Reagujeme na nejnovější technologie sběru dat a následné zpracování a vyhodnocení informací. Pro sběr ze vzdálených lokalit používáme bezdrátové bateriové snímače založené na technologii přenosu dat IoT. Data ukládáme, vizualizujeme a analyzujeme pomocí vlastního cloudového řešení SimONet.

Nabízíme

Dispečink pro ovládání technologie

Zmodernizujeme váš stávající dispečink nebo dodáme nový, postavený na spolehlivé platformě českého dodavatele. Využíváme zkušeností i z významných dodávek dispečinků pro železniční dopravu a plynárenství.

Naše dispečinky nabízejí možnost vzdáleného přístupu a uživatelsky přívětivé prostředí s možností personalizace.

Zajistíme kybernetickou bezpečnost vizualizovaných dat i možnost zobrazení historických dat a tvorbu reportů. Díky našim vývojářům softwaru dokážeme nasbíraná data zanalyzovat s ohledem na vaše potřeby.

Řídicí systém SandRA Z200

Bezpečný a spolehlivý systém pro řízení vodohospodářské infrastruktury

sandra
Dispecink Plyny
Trebon Graf

Bezdrátový sběr a vizualizace dat

Doplníme vaše technologie o bezdrátový sběr dat pomocí IoT prvků/řešení i o vizualizaci již existujících technologií. Díky naší platformě SimONet si můžete přehledně zobrazit vizualizovaná data na počítači, notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu.

Platforma SimONet

Vlastní cloudová aplikace pro monitoring a vizualizaci dat

simonet (extern� odkaz)

Voda v krajině

Pomocí moderních platforem dokážeme kompletně řídit všechny technologie používané na vodních dílech. Kvalitními vizualizačními nástroji zpřístupníme jejich ovládání jak místní obsluze, tak pracovníkům centrálního dispečinku.

Z200
Měření a regulace

Kompletní dodávky měření a regulace postavené na vlastním řídicí systému SandRA i řídicích systémech renomovaných výrobců

Dispatching
Ovládání technologií

Dodávka dispečerského pracoviště na klíč – od návrhu designu přes instalaci, zabezpečení a zprovoznění aplikace až po následnou dlouhodobou údržbu

Services
Bezpečnost a spolehlivost

Dlouhodobý servis dle potřeb zákazníka, spolehlivá a vysoká kybernetická bezpečnost celého řešení

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!

Kristýna Seidlová
Kristýna Seidlová

manažerka obchodu
kristyna.seidlova@zat.cz
+420 736 519 243

LinkedIn profil