Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Chováme se zodpovědně za každé situace

Společnost ZAT si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a zavazuje se chápat a naplňovat požadavky všech svých zainteresovaných stran, a to jak interních, tak externích. Níže uvedené dokumenty deklarují způsob, jak ZAT přistupuje ke společenské odpovědnosti, bezpečnosti a řízení kvality.

Etický kodex společnosti ZAT je dokument, kterým se naše společnost zavazuje ke společenské odpovědnosti na mezinárodní úrovni.

Politika IMS je jeden ze základních požadavků norem ISO 9001, 14001, 45001 a 19443, ve kterém jsou stanoveny záměry a závazky vedení společnosti vycházející z firemní strategie a vize společnosti ZAT.

Zásady bezpečnosti slouží k prezentování přístupu k otázkám bezpečnosti externím zainteresovaným stranám. Jde o přístup k šesti základním oblastem: oborová bezpečnost, bezpečnost technických prostředků, informační bezpečnost, finanční bezpečnost, ochrana osob a majetku a ochrana životního prostředí.

Podporujeme

Podporujeme kulturu i sport v regionech, kde žijí naši zaměstnanci. Dlouhodobě spolupracujeme se středními i vysokými školami. Patříme mezi největší zaměstnavatele ve Středočeském kraji, poskytujeme práci jak zkušeným odborníkům, tak i absolventům místních škol.

Pravidelně spolupracujeme s: