Řízení a diagnostika v dopravě

Řídíme infrastrukturu dopravních cest. Naše řídicí systémy zajišťují spolehlivý a bezpečný provoz poloviny železničních elektrodispečinků v České republice.

Poskytujeme komplexní dodávky řízení a diagnostiky dopravní infrastruktury v železniční, silniční a městské dopravě.

Dálková diagnostika

Společnost ZAT se dálkovou diagnostikou technologických systémů zabývá od roku 2012. Jejím cílem je přenos diagnostických informací z technologických systémů a objektů osobám nebo společnostem zodpovědným za jejich spolehlivý a bezpečný provoz.

Sběr a zpracování dat řešíme pomocí řídicího systému ZAT řady SandRA Z210 i pomocí volně programovatelných automatů SAIA, Tecomat a Siemens, jejichž varianta se liší podle konkrétní potřeby zákazníka nebo technologie. Využíváme také moderní bezdrátové technologie IoT. Jsme schopni přenášet data pomocí plošných IoT sítí Sigfox, LoRa a NB-IoT a máme řešení pro lokální systém sběru dat pomocí bezdrátových mesh sítí. Pro zobrazení dat využíváme tradiční SCADA platformy nebo moderní ZAT platformu SimONet, díky níž jsme schopni provádět analýzy naměřených dat. Následně zákazníkovi navrhujeme optimalizaci jeho provozu vedoucí k úspoře financí.

Poskytujeme záruční a pozáruční servis našich produktů a v případě potřeby držíme nepřetržitou pohotovost.
DDTS

Výhody systému

  • Možnost technologie monitorovat i ovládat
  • Online přístup k datům
  • Jednotný způsob zobrazení všech diagnostických informací
  • Otevřenost systému – lze do něj integrovat široké spektrum technologií
  • Snadná úprava vizualizace
  • Analýza naměřených dat a návrh optimalizace provozu
Řídicí systém Sandra

Železniční dopravní cesty řídíme pomocí vlastní platformy SandRA Z210

sandra

Dispečerská a řídicí technika

V oblasti dispečerské a řídicí techniky dodává ZAT komplexní systémy pro řízení trakčního napájení spínacích stanic, železničních stanic, trakčních transformoven a rozvoden nízkého napětí. Máme kompetence i pro řízení měníren dopravních podniků.

Dispečerská a řídicí technika se skládá z několika úrovní od řízení a ovládání samotné technologie přes kyberneticky bezpečný přenos dat až po moderní elektrodispečinky. Systém dispečerské a řídicí techniky je vysoce variabilní. Lze jej tedy použít jak pro stanice s několika málo signály, tak pro velké stanice (např. trakční transformovny) se stovkami signálů.

Při realizaci používá ZAT nejen svůj řídicí systém řady SandRA Z210, ale také volně programovatelné automaty SAIA, Tecomat, Siemens, jejichž varianta se liší podle konkrétní potřeby zákazníka nebo technologie.

Vizualizační systém

Vizualizace slouží k přímému ovládání technologie a zobrazování jejího stavu. Firma ZAT realizuje dispečerské pracoviště na SCADA platformách dvou výrobců –⁠⁠⁠ americké společnosti Wonderware a české firmy GEOVAP Pardubice.

Přínosem pro zákazníka je přehledný a jednoduše ovladatelný systém, snadná úprava základních prvků, vysoká úroveň kybernetické bezpečnosti, spolehlivost systému a zastřešení veškerých dokladů a certifikátů.

DRT Vizualizace

Detekce sesuvu půdy

V důsledku přírodních procesů dochází v krajině čím dál častěji k samovolným pohybům půdy, které mohou mít vážné dopady na škody na majetku a bezpečí lidí. Systém detekce sesuvu půdy od společnosti ZAT zajišťuje včasné varování kompetentních osob, jež mají v odpovědnosti svěřený prostor.

Oblasti využití

Jak systém funguje?

Po celé délce rizikové oblasti je instalována řada senzorů náklonu napájených z baterie s vysokou životností až 5 let. Senzory komunikují s centrálním záznamníkem dat, který přenáší informace přes GSM do diagnostického systému – ZAT platformy SimONet. Centrální záznamník, který je umístěn poblíž rizikové lokality, je vybaven solárním panelem a baterií, a tedy nevyžaduje přívod napájení. Celý systém je bezdrátový.

Při sesuvu půdy jsou zachyceny snímky střeženého místa kamerami a spolu s informací o události odeslány na dispečink. Snímky umožňují vizuální potvrzení skutečných podmínek na místě. Obsluha může na jejich základě učinit kroky, které vedou k omezení vzniku škod na majetku a ochraně lidského zdraví. Systém lze nakonfigurovat i na zasílání hlášení prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Platforma SimONet

Vizualizace zákazníkovi na míru díky vlastnímu vývoji platformy

https://www.simonet.eu/cz/simonet/ (extern� odkaz)
Detekce Sesuvu

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!

Radoslav Škarda
Radoslav Škarda

manažer obchodu
radoslav.skarda@zat.cz
+420 736 519 297