Energetický management

V oblasti Energetického managementu využíváme vlastní vyvinuté platformy SandRA a SimONet pro správu a řízení produktů. Díky nim je možné přizpůsobit produkty dle konkrétních požadavků.  

Jednotný systém umožňuje centralizovaný přístup ke všem informacím o spotřebě, výrobě a provozu. Naše produkty jsou navrženy tak, aby usnadnily rutinní záležitosti a přinesly úsporu času a finančních prostředků. Systém je také schopen propojení s třetími stranami, což umožňuje získání aktuálních informací o cenách energií a předpovědích počasí pro danou oblast. Využíváme umělou inteligenci, která zvyšuje efektivitu našich produktů. 

Řídicí a dohledové centrum pro LDS

Dodáváme dohledový nástroj řešený na míru pro provozovatele distribučních soustav a provozovatele měřicích a řídicích zařízení v energetice. Tento nástroj umožňuje nejen zobrazení stavu sítě, ale i možnost jejího řízení na dálku.

Komplexnost řešení zajišťuje kombinované využití našich platforem SandRA a SimONet.

Naším cílem je pomoci zákazníkům zefektivnit provoz soustav a snížit finanční i časové náklady. Sledujeme trendy a aktuální dění v oboru z pohledu technologií i požadavků legislativy a investujeme do vývoje, proto vám vždy poskytneme nejmodernější řešení na trhu.

Výhody systému:

 • Komplexní přehled o spotřebách energií.
 • Možnost ovládání prvků distribuční soustavy.
 • Uživatelské nastavení alarmních hodnot a notifikací.
 • Snadné filtrování informací v grafech a tabulkách dle potřeb uživatele.
 • Implementace cizích zdrojů elektrické energie, např. fotovoltaické elektrárny.
 • Online komunikace s nadřazenou soustavou.
 • Generování tiskových sestav a jejich archivace.
 • Komunikace s účetnictvím.
 • Soulad s aktuálními legislativními podmínkami.
Simonet IPPE

Lokálním distributorům energie nabízíme online dispečerský systém, který sbírá informace z rozvodných sítí a poskytuje je v reálném čase provozovateli LDS. Dle individuálních potřeb zákazníka zobrazujeme informace v přehledových grafech, tabulkách nebo v podrobných pravoúhlých schématech jednotlivých soustav. Tato data slouží k vizualizaci trafostanic i k jejich ovládání a umožňují zobrazení okamžitých měřených veličin.   

Součástí dohledového systému je také volitelný modul pro obchodní měření, který zajišťuje automatickou komunikaci s operátorem trhu s energiemi. Modul podporuje vícetarifní měření, kontroluje zálohové platby a vytváří automatické faktury. Univerzálnost modulu umožňuje připojení různých typů měřicích zařízení – elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů či jiných senzorů dle požadavků měřených veličin. 

Systém je průběžně aktualizován tak, aby splňoval legislativní požadavky z Energetického regulačního úřadu a docházelo k rozšiřování druhů měřicích zařízení, se kterými automaticky komunikuje. 

Součástí systému je také modul pro řízení flexibility. Umožňuje řídit systém LDS dynamicky dle aktuální situace na trhu s elektrickou energií a využívat efektivně alternativní zdroj. LDS se díky tomu může stát zásadním zdrojem při vykrývání špiček a umožní vám prodávat energii do sítě za výhodné ceny.

Komunální energetika

Dodáváme dohledový systém určený pro přehledné zobrazení a snadné řízení v komunální energetice. Díky tomuto nástroji můžete rychle, jednoduše a komplexně spravovat a řídit data o spotřebě energie.

Pexels Los Muertos Crew 8853541

Výhody systému:

 • Úspora provozních nákladů.
 • Řešení na míru požadavků zákazníka.
 • Intuitivní uživatelské prostředí.
 • Jeden nástroj pro všechny typy energií.
 • Automatizovaná tvorba fakturačního měření.
 • Nástroj pro sdílení a řízení elektrické energie.
 • Odhalení černých odběrů.
 • Soulad se změnou legislativy o energiích a novelou energetického zákona.

Správa, řízení a dohled energií

Obcím nabízíme systém zajišťující dálkový sběr dat z měřicích míst jako jsou elektroměry, plynoměry či vodoměry, který bude průběžně evidovat aktuální data z jednotlivých míst. Systém vytváří predikci a vyhodnocuje spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem zefektivnit řízení energetické podpory, úspory energií a odhalení černých odběrů. Kromě sběru a vizualizace dat umožňuje řízení a dohled nad sdílením elektrické energie v rámci komunální energetiky, a to z obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaická elektrárna.

Data
Přehledy

Souhrn odběrových a výrobních míst.

Automatization
Optimalizace

Rozbor dat a predikce plánované výroby, spotřeby a prodeje.

Remote Diagnostc I
Dálkové odečty

Zápisy z měření pomocí odečtů na dálku.

Testing
Reporty

Notifikace při překročení hodnot.

Řešení je postaveno na vlastní platformě SimONet. Tento systém zobrazuje nasnímaná data, umožňuje provádět výpočty, předpovědi a dávat data do souvislostí. Pomocí datových konektorů dokáže napojit jiná uživatelská data a vizualizovat je dle potřeb zákazníka. Nabízí také značné množství filtrů, zobrazuje odběrová a měřicí místa nad mapovými podklady.

Smart budovy

Nabízíme efektivní správu budov bez ohledu na skladbu stávajících technologií, kterými jsou vybaveny. Zajistíme vám výraznou úsporu nákladů spojených s jejich provozem. Díky monitoringu, autonomnímu hlídání a regulaci požadovaného stavu řídíme a upravujeme vnitřní klima včetně aktuální teploty, vlhkosti a koncentrace CO2, a to na úrovni jednotlivých místností dle stanovených potřeb.

Poskytujeme přehled spotřeby i úniků energií v reálném čase včetně energetické špičky. Na základě naměřených hodnot analyzujeme současný stav a navrhujeme optimalizaci, ať už režimu provozu budovy nebo třeba výrobní linky.

Produkty pro monitoring vnitřního prostředí

Nabízíme několik cest, jak dojít k úsporám v oblasti energií. Jedné z výrazných úspor na nákladech za dodávku tepla s dodržením stávajících požadavků lze vedle realizace finančně náročných rekonstrukcí budovy dosáhnout i úpravou individuálních teplotních režimů v jednotlivých místnostech. Kromě finančních úspor můžete správným nastavením vytápění, větrání, ale i osvětlení prokazatelně zlepšit kvalitu vnitřního klimatu místnosti, což má nemalý vliv na zdravotní stav jejích uživatelů, a tedy i kvalitu jejich života.

Řešení využívá kombinace chytrých termostatických hlavic osazených na stávající radiátory, prostorových čidel měřících environmentální hodnoty (teplota, vlhkost, CO2) a platformy SimONet, která slouží k vizualizaci aktuálních i historických hodnot a nastavování požadovaných parametrů pro jednotlivé místnosti.

Primárně je řešení vhodné pro budovy využívající centrálního dodavatele tepla. Nicméně úspory prokazuje i v případě budov s vlastním tepelným zdrojem, který již regulaci pro danou budovu do určité míry umožňuje.

Simonet 1

Řešení využívá námi vyvinutý snímač, který kromě monitoringu environmentálních hodnot umožňuje kontrolu obsazenosti místnosti pomocí termokamery (GDPR friendly). Na základě dlouhodobého měření pak poskytuje podklad pro optimalizaci využití kanceláří nebo zasedacích místností. Je vhodné nejen pro majitele kancelářských budov, kteří své prostory pronajímají firmám s důrazem na co nejefektivnější vytěžení dispozic budov, ale i pro firmy samotné, které tak mohou optimalizovat množství pronajatých míst s ohledem na počet zaměstnanců.

Řešení stavíme na naší platformě SimONet, která nasnímaná data sbírá, zpracovává, vizualizuje, analyzuje a nabízí i možnost ovládání periferií – tedy reakce na naměřené, nestandardní stavy. Platforma SimONet umožňuje sdružení dat z libovolného množství technologií a aplikací do jedné. Nabízí kompletní přehled o stavu budovy, ať už přímo v aplikaci SimONet nebo formou reportů či upozornění. Řešení v podobě jedné aplikace sdružující veškerá data o budově a technologiích v ní použitých je vhodné pro ty, kdo požadují rychlý přehled, nechtějí si pamatovat řadu hesel a svůj čas využívají efektivně.

Simonet 1
Platforma SimONet

Zjistěte více o chytrém řešení pro chytré budovy

https://www.simonet.eu/cz/vyuziti-simonetu/sprava-budov/ (extern� odkaz)

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!