Implementace technického dispečinku I.P.P.E. Dýšiná

Implementace technického dispečinku I.P.P.E. Dýšiná
 • Location

  Česká republika

  stát
 • Calendar

  2022

  rok
 • Platform

  SimOnet

  platforma

Spolehlivý dispečerský systém

V roce 2022 jsme podepsali smlouvu o nasazení online dispečerského systému vytvořeného na platformě SimONet. Dodávka se týká našeho nového produktu pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Cílem je nahrazení stávajícího monitorovacího systému rozvoden, sloučení dat z technologií (např. vodovodní sítě, plynová distribuční soustava, čistírna odpadních vod) a následná regulace a ovládání těchto technologií a zařízení pomocí ŘS SandRA Z210.


V dalších plánovaných etapách budeme díky platformě SimONet schopni zákazníkovi integrovat monitoring a řízení bilančních toků, zavést technickou evidenci zařízení a plánovat nad distribuční soustavou údržbu, kontroly a revize.


Nás produkt reaguje a plní aktuální legislativní požadavky. Zároveň nabízí zákazníkovi komplexní informaci o jeho distribuční soustavě, díky čemuž bude moci lépe a efektivněji hospodařit s energiemi, a tím ušetřit provozní náklady.