Vývoj zakázkového softwaru

Vyvíjíme software na míru pro malé a střední firmy i nadnárodní korporace. Zaměřujeme se na mobilní, webové i desktopové aplikace pro e-Health, developery nebo firmy v oblasti dopravy a služeb.

Hlavní předností našich služeb je pokrytí celého vývojového cyklu. Softwarové řešení stavíme na open source technologiích, nemusíte se tedy obávat počtu licencí a dalších poplatků.

Jsme mistry v integracích s dalšími systémy a výsledná aplikace se stává vaším vlastnictvím. 

 • Calendar

  25

  let zkušeností s vývojem SW
 • Data

  200 +

  vyvinutých aplikací
 • Testing

  27 000 +

  vyřešených požadavků

Návrh aplikace

Analýza

Jde o úvodní krok pro vývoj nového systému. Zmapujeme vaše funkční i nefunkční požadavky, poznáme váš byznys včetně konkurence a navrhneme nejlepší technologické i uživatelské řešení. Na základě analýzy stanovujeme závazný rozsah, cenu a harmonogram. 

Systémový design

Návrh systémové architektury přímo navazuje na analytickou fázi a její výstupy. Připravíme fyzický model tříd, fyzický datový model a návrhy modulů a komponent připravovaného systému, případně návrh systémové platformy u informačních systémů. 

Prototyp
Programming

Vývoj a testování

Prototyp

Prototyp je vynikajícím nástrojem pro představení vybraných částí připravovaného systému. Tato ukázka poskytne zákazníkovi představu, jak bude systém v klíčových částech vypadat a pracovat. Nabízí značný prostor pro upřesnění projektu/aplikace ještě před vlastním programováním. 

Vývoj a testování

Na základě analytického zadání a zpětné vazby získané ve fázi prototypování přistupujeme k samotnému vývoji. Využíváme našich dlouhodobých zkušeností a osvědčených frameworků třetích stran k maximální efektivitě a kvalitě výsledné aplikace. Testování probíhá v různých podobách od začátku vývoje a nekončí dříve, než zákazník akceptuje hotové dílo. 

Nasazení aplikace

User Acceptance Testing

Je moment, kdy je čas zapojit do zpětné vazby vybrané koncové uživatele a ověřit, že výsledek odpovídá jejich očekávání a ovládání aplikace je dostatečně přehledné a intuitivní.

Integrace

Integrace zajišťuje propojení dodávaného systému s dalšími aplikacemi, ze kterých mohou být čerpána vybraná data, nebo naopak, kam je potřeba zpracovávaná data pravidelně přenášet. Integraci zvládáme jak na aplikační, tak databázové úrovni. 

Datamigration
Skoleni

Školení uživatelů

Migrace

Do námi vytvořeného systému nebo aplikace je často potřeba jednorázově převést data z původního systému tak, aby bylo možné s nimi kontinuálně pracovat a plynule na ně navázat novými daty, která už budou kompletně obsluhována v novém řešení. 

Školení

Kvalitní proškolení administrátorů aplikace i jeho uživatelů je jedním z pilířů úspěšné implementace a následného používání nového systému. Školení může probíhat jednorázově nebo v pravidelných intervalech pro nové uživatele, stejně jako jeho forma, která závisí čistě na preferenci zákazníka. 

Konzultační služby

Sběr požadavků

Znamená klíčovou aktivitu při přípravě každé analýzy. Bez znalosti detailních požadavků zákazníka jen velmi obtížně dosáhnete správného cíle projektu. Proto věnujeme dostatek času cílům, prioritám, algoritmům výpočtů, relevantním normám apod., aby byl výsledek projektu stoprocentní.

Úvodní analýza

Cílem úvodní analýzy je zmapování a popis současných procesů, případně stávajícího informačního systému. Výsledný dokument s návrhem a popisem řešení slouží zadavateli jako podklad k dalšímu rozhodování.

Systémová analýza

Systémová analýza je nezávislá na platformě a slouží k modelování aplikační logiky. Využíváme standardy UML jazyka, pomocí něhož je zachycen logický model připravované aplikace/projektu a jsou zpracovány návrhy prototypů uživatelského rozhraní.

Support aplikací

Services
Hotline

Služby hotline jsou poskytovány ve dvou úrovních. Rozdělení na first-level hotline pro koncové uživatele a second-level hotline, určenou personálu odpovědnému za chod systémů a aplikací, umožňuje vhodně strukturovat poskytovanou technickou podporu. Hotline je dostupná telefonicky, e-mailem, faxem i přes www rozhraní. Na naší hotline je možné komunikovat v češtině, bez problémů se domluvíte také anglicky.

Technology
Aplikační podpora

Cílem aplikační podpory je zajištění bezproblémového chodu dodané aplikace, na který dohlížíme. Díky vzdálené aplikační správě jsme schopni v garantovaných reakčních časech napravit uživatelsky nevratné akce, postaráme se o optimalizaci výkonu aplikace a zajistíme další potřebné zásahy do aplikace nebo jejího fungování.

Control
Systémová podpora

Tato služba řeší správu prostředků nutných pro běh vlastních aplikací. Spadají do ní veškeré HW prostředky, jako jsou produkční a záložní servery i infrastruktura. Jde také o SW prostředky na úrovni operačních systémů a dalších systémových služeb nebo bezpečnostních záplat. Dohled nad celým systémem a řešení požadavků v garantovaných časech efektivně zamezí kritickým situacím, které by mohly nastat.

Testing
Správa požadavků

Veškeré požadavky spojené s provozem dodaného softwarového řešení jsou centrálně spravovány bez ohledu na komunikační kanál, jehož prostřednictvím byl požadavek vznesen. Centrální informační systém MailTracker vždy zajistí jednoznačnou identifikaci každého požadavku a sleduje jeho vyřízení. Díky přehledné evidenci nedochází k nechtěné ztrátě informací při správě našich aplikací.

Outsourcing aplikací

Pokud chcete provoz aplikací a služeb bez jakýchkoliv starostí, je outsourcing tím správným řešením. Kompletním převzetím aplikace, služeb i infrastruktury vám uvolníme ruce. Vyhnete se tak nákladům na zajištění infrastruktury i dalším investicím do aplikace. Poskytneme vám komplexní službu s garancí upgradu produkčních HW prostředků každých 24 měsíců, a to bez změny finančních podmínek.

Profesionální serverhousing pro internetová a extranetová řešení využívá služeb špičkového datacentra společnosti GTS Novera s vysokým stupněm bezpečnosti, zajištěným čipovými kartami, speciálními bezpečnostními klíči a dálkově dohlíženými zámky dveří. Klimatizované datacentrum má k dispozici záložní zdroje napájení, dieselagregát, decentralizovaný hasicí systém a garantované rychlé připojení přímo do páteřní sítě.

Vám odpadají investice do serverů. Služba je poskytována včetně HW, který je každých 24 měsíců zdarma upgradován.

Serverhousing (1)

Cloud computing označuje technologii umožňující sdílení hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím internetu. Nabízí efektivní využití výpočetních a dalších zdrojů datových center a poskytovatelů služeb. Splňuje požadavky uživatelů na rychlost zavádění služeb, jejich kvalitu a dostupnost.

Služby z kolekce cloud computing nabízíme na platformě Azure společnosti Microsoft.

Claud

Jsme připraveni poskytnout naše aplikace včetně potřebného HW vybavení pro provoz celého řešení. S ohledem na kvalitu a spolehlivost už několik let dodáváme a doporučujeme zákazníkům produkty renomované světové značky Hewlett-Packard.

Ze široké škály nabízených serverů a síťových úložišť vždy zajišťujeme optimální kombinaci potřebných prostředků s ohledem na aktuální nároky i plánovaný rozvoj systému.

HW (1)

Technologie

Jsme dlouholetým partnerem společnosti Microsoft v nejvyšší úrovni Gold. Jsme silní v níže uvedených technologiích. Pokud jste zde nenašli vámi požadovanou službu či platformu, kontaktujte nás, nezávazně s vámi probereme možnosti individuálně řešené spolupráce. 

Android Robot
Angular Full Color Logo
Apple Logo Black
Devexpress Logo
Docker
Postgresql Elephant
Net Core Logo
Php Logo
Qt Logo 2016
Vue.Js Logo 2
Windows 11
Xamarin

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!