Karta života

Karta života
 • Consultation

  10 let

  spolupráce
 • Expirience

  28000 uživatelů

  dodávaných systémů
 • Turbine

  5600 hod

  odpracovaných hodin

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou s více než 1 200 000 klienty. a zůstává jí i nadále. Pojišťovna nabízí unikátní elektronický produkt Karta života, kterou vlastní již stovky tisíc jejích pojištěnců.

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních, krevní skupině, užívaných lécích, rodinné anamnéze, operacích, úrazech apod. Dostupné jsou mu také údaje  o zdravotním stavu a vykázané péči u svých dětí. Součástí aplikace je Zdravotní deník, který uživatele upozorní na termíny očkování, preventivních prohlídek a screeningových programů. Zdravotní deník umožňuje uživateli zadat vlastní událost. Aplikace nabízí přehled výdajů na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky ve formě výpisu osobního účtu. V případě nouze je možné osobě blízké z aplikace zavolat či odeslat SMS s naléhavými údaji a aktuální polohou.  

Iphone X

Vyjádření uživatele

"Mobilní aplikace „Karta života“ mě nadchla. Mám snadný přístup ke své rodinné anamnéze, výpisech z osobního účtu a přehledech o všech platbách, které za mě moje pojišťovna uhradila. Čeho si však na aplikaci cením nejvíce, je Zdravotní deník. Ten mi připomíná doporučené termíny očkování, pravidelné preventivní prohlídky a další screeningové programy. Už se mi tak nestane, že bych zapomněl dorazit na některou z objednaných prohlídek."

Roman P.
Spokojený uživatel

Karta života

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu a zároveň poskytuje všechny služby a funkce webového portálu E-komunikace, a dokonce ještě některé navíc.

Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních, krevní skupině, užívaných lécích, rodinné anamnéze, operacích, úrazech apod. Dostupné jsou mu také údaje  o zdravotním stavu a vykázané péči u svých dětí. Součástí aplikace je Zdravotní deník, který uživatele upozorní na termíny očkování, preventivních prohlídek a screeningových programů. Zdravotní deník umožňuje uživateli zadat vlastní událost. Aplikace nabízí přehled výdajů na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky ve formě výpisu osobního účtu. V případě nouze je možné osobě blízké z aplikace zavolat či odeslat SMS s naléhavými údaji a aktuální polohou.

Některé funkce, jako například vyhledávání nejbližšího zdravotního zařízení nebo informace o preventivních programech, jsou dostupné pro všechny uživatele. Využití celého spektra nabízených funkcí však mají pouze pojištěnci pojišťovny 211.

Hlavní výhody aplikace:

 • obsahuje údaje o rodinné anamnéze, alergii, užívaných lécích a prodělaných operacích
 • poskytne informace o lékařem vykázaných výkonech a předepsaných lécích
 • informuje o výši všech poplatků a doplatků za poslední 3 roky
 • připomíná termíny očkování, pravidelné preventivní prohlídky i screeningové programy
 • zobrazuje info o lékařích, jejich adresu, ordinační hodiny a polohu na mapě vč. navigace
 • poskytuje přehled ošetřujících lékařů s propojením na termíny ve zdravotním deníku
 • nabízí možnost připojení rodinných příslušníků a zobrazení jejich vykázané péče
 • informace o aktuálních příspěvcích z fondů prevence
 • aktuální noviny a programy preventivní péče
 • všechny události je možné exportovat do kalendáře telefonů

Použité technologie

Java
Android Robot
Apple Logo Black
Objc

Chcete vědět více? Kontaktujete nás!