Výroba průmyslové elektroniky

Produkty pro náročná průmyslová odvětví vyvíjíme a vyrábíme v rozsahu od jednotlivých elektronických desek přes sestavy až po funkční celky. Elektronické sestavy vyrábíme podle výrobní dokumentace a konkrétních návrhů a požadavků zákazníků. Produkujeme také vlastní řídicí systémy SandRA, které nasazujeme na projektech v řadě oborů.

Naše výrobky nacházejí uplatnění v Turecku, Jižní Koreji, Číně i v Evropě. Jejich kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost zajišťují špičkové vybavení a precizně nastavené technologické procesy.

Osazování SMT

Námi používané nejmodernější automatické výrobní linky garantují hladký průběh všech kroků potřebných ke vzniku bezchybného výrobku. Linky dokážou osadit všechna dnes známá pouzdra součástek a jsou připraveny na budoucí vývoj v oblasti elektronických desek.

Tři automatické linky pro flexibilní provoz

Díky optimálnímu počtu automatických linek zákazníkům garantujeme plnění požadavků ve stanoveném termínu. Souběžně s tím jsme schopni vyrábět střední série, kusovou výrobu i prototypy.

Detail Linky SMT3

Automatická optická inspekce

Kontrola tisku pájecí pasty

Před samotným osazením desky a pájením je zásadní kontrola nanesení pájecí pasty. Automatická optická inspekce v tomto klíčovém okamžiku zhodnocuje množství použité pasty v 3D rozměru a eliminuje možnost chyb způsobených lidským faktorem.

Kontrola osazení a pájení součástek

Pro zajištění maximální kvality výrobku zařízení automaticky kontroluje správnost osazení součástky – její typ, polaritu, koplanaritu a zapájení.

3D AOI

Dva typy pájení

Vyrábíme elektronické desky s vysokou integrací a veškeré pájecí procesy jsou řízené. Pro hromadné pájení používáme standardní pájecí vlnu s dynamickou pájecí tryskou. V případě velkého sortimentu pájených komponent v rámci jednoho výrobku využíváme možnosti selektivního pájení. Oba typy pájecích procesů jsou kryté inertní atmosférou, což zvyšuje odolnost pájeného spoje a zajišťuje delší životnost výrobku. 

Rentgenová kontrola

Pro realizaci osazení a pájení pouzder BGA jsme vybaveni RTG nedestruktivní diagnostikou. Kontrola výrobků a výrobních operací se řídí normou IPC-A-610E třída 3.

Selektivni Pajeni

Čistota a lakování

Mytí, oplach a sušení

Cílem procesu je zbavit desky všech technologických nečistot a vymýt mezery až do velikosti 10 μm.

Lakování selektivní technologií 

Pro aplikaci ochranných laků využíváme technologii selektivního lakování, díky které lze lakovat pouze ty plochy a komponenty, které požaduje zákazník.

V souladu s normou ČSN EN 50155 zabezpečujeme požadavky na klimatickou odolnost vyráběných komponent.

Selektivni Lakovani

Řídicí systémy a rozvaděče

Sestavujeme vyšší celky řídicích systémů, jakými jsou procesorové stanice, regulátory nebo měniče do rozvaděčových skříní. Pro kompletaci rozvaděčů využíváme řady skříní od vybraného dodavatele Koramex nebo od renomovaných výrobců, jako jsou Rittal, OEZ, Schrack TVD.

Výroba rozvaděčů

Board
Rozvaděče řídicích systémů

Rozvaděče vyrábíme a kompletujeme podle zadávací dokumentace zákazníka s vlastním řídicím systémem SandRA nebo s řídicím systémem jiných renomovaných výrobců, jako jsou Siemens, B@R, SAIA, AlanBredly aj.

Board
Rozvaděče NN do 1 KV

Standardně realizujeme rozvaděče pro řízení technologických procesů, distribuční rozvaděče a rozvaděče speciální, např. pro buzení generátoru či telemetrické stanice

Funkční testy

Testování elektronických sestav

Testování El. Desek

Vyráběné sestavy podrobujeme funkčním zkouškám v požadovaném rozsahu. Při testování jednotek se zpravidla používají automatická testovací pracoviště, která eliminují lidský faktor a garantují přesná měření se záznamy. Automatické testování přináší také zvýšenou efektivitu testovaných výrobků a časovou úsporu.

Po testech se zároveň automaticky vytváří protokol o zkouškách včetně autorizace, který poskytujeme zákazníkovi.

Testování vyšších celků

FAT2

Elektronické sestavy jsou kompletovány do rozvaděčových skříní, na něž navazují Factory acceptance tests (FAT), jejichž cílem je v místě výroby ověřit správnost provedení na základě návrhu a soulad s projektovou dokumentací. V této validační fázi provádíme soubory testů (funkčnost vstupů a výstupů ŘS, funkčnost vybraných algoritmů, funkčnost komunikací) v rámci dodávaného projektu.

Následně probíhají také Site acceptance test (SAT), ověřující splnění požadovaných parametrů v místě instalace společně s koncovým zákazníkem.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!