Jaderná energetika

Dodáváme systémy kontroly a řízení pro velké i malé jaderné reaktory a související jaderné technologie včetně služeb. Jsme etablovaným hráčem v oblasti dodávek řízení jaderných technologií v tuzemsku i v zahraničí. 

Mezi know-how naší společnosti patří znalost legislativy daného státu a splnění tvrdých mezinárodních předpisů. Aktuálně naplňujeme požadavky legislativy jednotlivých státních úřadů pro jadernou bezpečnost v České republice a v šesti dalších zemích světa.

Testing
Systémy kontroly a řízení

Projektová řešení pro provozované a nově stavěné jaderné elektrárny

Development
Vlastní vývoj

Řešení pro primární, sekundární i neblokovou část jaderných elektráren na vlastní platformě SandRA

Stability
Tradice a stabilita

Řízení jaderných technologií na 30 % jaderných bloků v EU a 10 % ve světě od roku 1972

Velké jaderné reaktory

Dodáváme systémy kontroly a řízení do provozovaných a nově stavěných jaderných elektráren v České republice i v zahraničí. Vyvíjíme, projektujeme a vyrábíme řídicí systémy pro různé typy jaderných reaktorů, konkrétně se zaměřujeme na jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory.

Nabízíme dílčí i komplexní řešení pro řízení technologických provozních souborů primárního a sekundárního okruhu, pomocných provozů elektrárny, včetně bezpečnostních a speciálních systémů.

Zajišťujeme návrh, výrobu, zkoušky, montáž a uvedení do provozu – součástí je i detailní návrh dle rámcové specifikace zákazníka. Zhotovení výrobní dokumentace a kvalifikace dodávaného zařízení podle legislativy platné v zemi konečného uživatele jsou pro nás samozřejmostí.

SandRA Z100 a Z200

Spolehlivý řídicí systém s řízením životního cyklu pro realizaci funkcí ve všech bezpečnostních třídách

SandRA
Sídlo Zat v Příbrami

Výhody našich dodávek

  • Soulad s legislativou a požadavky na jadernou bezpečnost
  • Ověřený návrh technického řešení s ohledem na bezpečnost provozu
  • Dokladování postupů v každém kroku realizace (verifikace a validace návrhu)
  • Dlouhodobá technická podpora a servis
  • Realizační procesy dle zavedené kultury jaderné bezpečnosti
  • Zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci firmy, projektu a technických prostředků
  • Integrovaný systém managementu jakosti a zavedené procesy

Malé a výzkumné jaderné reaktory

Dodáváme a modernizujeme systémy kontroly a řízení reaktorů malého výkonu a výzkumných reaktorů. Pracujeme na projektech v České republice i v zahraničí. Spolupracujeme s výzkumnými organizacemi, které se podílejí na vývoji reaktorů 4. generace.

Zajišťujeme návrh a dodávku řídicích systémů pro specifický sektor výzkumných a školních reaktorů a poskytujeme komplexní služby při modernizaci systémů kontroly a řízení.

Pro tento specifický sektor výzkumných, školních a malých reaktorů zajišťujeme detailní návrh podle rámcové specifikace zákazníka, výrobu, zkoušky, montáž a uvedení do provozu, a to včetně kvalifikace dodávaného zařízení dle legislativy platné v zemi konečného uživatele.

SandRA

V řešeních pro malé reaktory používáme platformu SandRA

SandRA
Maly Reaktor
Servis

Servis a služby

Zařízení navrhujeme zejména pro vlastní projekty, zároveň naše know-why a know-how nabízíme i ostatním zákazníkům. Jde především o návrhy a dodávky speciálních elektronických a elektrotechnických zařízení pro aplikace řízení technologií jaderné elektrárny. Vyvíjíme a vyrábíme speciální výkonové bloky, jako jsou řízené usměrňovače, měniče, střídače apod.

Poskytujeme zákazníkům podporu a služby v oblasti přípravy záměru, licencování a kvalifikace zařízení, a to s ohledem na legislativu, školení a prodloužení životnosti řídicího systému. Pečujeme o zákazníky v dodávkách a opravách náhradních dílů formou záručního, pozáručního a garantovaného servisu.

Naše řešení pro různé části jaderných elektráren

Atom
Systém řízení regulačních tyčí rektoru

Nový nebo modernizovaný systém odpovídající legislativním požadavkům a plnící přísné kvalifikační požadavky

Atom
Regulátor výkonu reaktoru

Automatická regulace výkonu reaktoru a tlaku páry v hlavním parním kolektoru. Systém je realizován na platformě SandRA Z100

Atom
Bezpečnostní vypínač napájení

Systém se dvěma totožnými komplety zajišťující rychlé odpojení silového napájení pro regulační mechanismy reaktoru

Atom
Měření hladiny vody v reaktorové nádobě

Měření hladiny vody v reaktorové nádobě a monitoring hladiny vody v reaktorech VVER i jiných typech reaktorů

Atom
Systém vnitro reaktorového měření

Automatický sběr a zpracování dat o stavu aktivní zóny v primárním okruhu a o důležitých parametrech sekundárního okruhu

Atom
Řídicí systém technologie primární části

Zajištění řídicí a informační funkce a sběr všech provozních a diagnostických dat z připojených měřicích okruhů, akčních členů

Atom
Pohavarijní monitorovací systém

Vysoce kvalitní a spolehlivý systém navržený ke zpracování a zobrazení parametrů nezbytných pro pohavarijní monitorování

Zaujaly vás naše produkty pro primární okruh jaderných elektráren?

Přečtěte si o nich více!

Primary
Technology
Řídicí systém pro technologii sekundární části

Systém zajišťující řídicí a informační funkce umožňuje sběr všech provozních a diagnostických dat z připojených měřicích okruhů, akčních členů

Turbine
Ochranný systém turbíny

Kvalitní a vysoce spolehlivý systém v tříkanálovém provedení s trojnásobnými vstupy a výstupy zajišťující bezpečný provoz turbosoustrojí

Turbine
Systém řízení turbíny

Systém pro regulaci a řízení turbíny v rámci technologie sekundární části zajišťující spolehlivou a bezpečnou regulaci a řízení turbíny různého typu

Generator
Regulace buzení turbogenerátoru

Systém regulace buzení turbogenerátoru budicí soupravy realizovaný kompaktním regulátorem buzení AVR Safety

Generator
Regulace buzení dieselgenerátoru

Systém regulace buzení dieselgenerátoru určený pro nouzové napájení primárního okruhu jaderné elektrárny

Zaujaly vás naše produkty pro sekundární okruh?

Přečtěte si o nich více!

Secondary
Dispatching
Blokový řídicí a informační systém

Rozsáhlý systém pro řízení a monitorování provozu technologií jaderného bloku z blokové a nouzové dozorny

Dispatching
Neblokový řídicí a informační systém

Řízení a monitorování provozu technologií pomocných provozů jaderné elektrárny z centrální dozorny pro neblokové provozy

Water Pipes
Řízení pomocných neblokových provozů

Systém zajišťující řízení podpůrných technologií potřebných pro provoz primární a sekundární části bloku elektrárny

Zaujaly vás naše produkty pro blokové a neblokové části?

Přečtěte si o nich více!

Block

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!