Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany
 • Big Reactor

  4

  bloky
 • Location

  Česká republika

  stát
 • Calendar

  2018

  rok ukončení
 • Platform

  SandRA

  platforma

Projekt obnovy systému kontroly řízení JE Dukovany

Zkušenosti v oboru automatizačních prostředků jsme plně využili také při řešení projektu „Obnova SKŘ JE Dukovany“, který byl zahájen v roce 2000. Generálním dodavatelem zde byla společnost Škoda JS. ZAT spolu s firmami Framatome (Francie) a I&C Energo (ČR) patřily k nejvýznamnějším subdodavatelům první etapy Obnovy. Projekt řešil náhradu stávajících řídicích a bezpečnostních systémů (modul M1) a informačních systémů (modul M2) pro všechny čtyři bloky. Původní ruské systémy, které byly implementovány v roce 1985, byly již morálně zastaralé a jejich údržba byla obtížná v důsledku nedostupnosti náhradních dílů.

Od roku 2008 do roku 2015 probíhala druhá etapa Obnovy, kde jsme opět jako subdodavatel Škody JS realizovali systémy pro řízení technologie sekundární a primární části, řízení vlastní spotřeby, turbosoustrojí a dodávku diagnostického informačního systému.

Cílem Obnovy v obou etapách bylo vytvoření podmínek pro provoz elektrárny nejméně do roku 2025. Projekt obsahoval zkvalitnění informačního prostředí operátorů, snížení objemu údržby zařízení, zlepšení přenosu informací pro řídící pracovníky jaderné elektrárny, zlepšení komunikace mezi operátory a vedoucím reaktorového bloku a samozřejmě zvýšení kvality a spolehlivosti zařízení.

Rozsah našich dodávek v rámci projektu Obnova SKŘ

Pro modul M1 byly dodávány systémy RRCS (systém ovládání havarijních a regulačních kazet HRK) a SGPS (ochranný systém parogenerátorů). Zatímco v případě RRCS jde o systém plně vyvinutý a vyrobený společností ZAT, na systému SGPS se významně podílela i firma I&C Energo.

Pro modul M2 byly dodány systémy PCS a IN-CORE. V případě PCS jde o technologický počítačový informační systém, který nemá bezprostřední souvislost s jadernou bezpečností a slouží především pro podporu rozhodování operátora.

Pro modul M3, M4 a M5 byly dodány systémy ŘSBB – systém pro blokovou dozornu, ŘSBN – systém pro nouzovou dozornu, ŘSBP – systém pro řízení primárního okruhu, ŘSBS – systém pro řízení sekundárního okruhu a ŘSBT – systém pro řízení turbosoustrojí (ochrany a řízení).

Reference JE Dukovany Fotografie 02

Vyjádření zákazníka

„Vážení páni dodavatelé, realizace projektu Obnova M1 a M2 na našem třetím bloku se vám povedla, takže – hoši, děkujem!“


Zdeněk Linhart, Jaroslav Vlček, František Prokop, Josef Rosol

ČEZ a.s.

640Px CEZ Logo

Spolupracujeme

1200Px Skoda JS Logo
640Px CEZ Logo
Sujb Logo
Microsoftteams Image (10)

Historie naší spolupráce s JE Dukovany

 • 1987

  Dodávka řídicího systému pod značkou DIAMO v rámci výstavby JE

 • 2006

  Dodávka řídicích systémů pro první etapu Obnovy ve spolupráci se ŠKODA JS – moduly M1 a M2 v celkovém počtu 1016 skříní řídicího systému

 • 2015

  Dodávka řídicích systémů pro druhou etapu Obnovy ve spolupráci se ŠKODA JS – moduly M3 až M5 v celkovém počtu 1411 skříní řídicího systému

 • >>

  Dle rámcové smlouvy probíhají modifikace HW a SW na dodaných projektových řešeních s cílem prodloužení životního cyklu​