Výzkumný reaktor a pomocné technologie pro ÚJV Řež

Výzkumný reaktor a pomocné technologie pro ÚJV Řež
 • Atom

  LVR–15

  výzkumný reaktor
 • Location

  Česká republika

  stát
 • Calendar

  2015

  rok
 • Platform

  SandRA

  platforma

Dodávka pro nejvýznamnější evropský výzkumný reaktor

Reaktor LVR-15, provozovaný Centrem výzkumu Řež, patří k nejvýznamnějším evropským výzkumným reaktorům. Ve druhé polovině roku 2015 zde naše společnost realizovala obnovu systému ochrany a řízení reaktoru (SOŘ) a výměnu regulátoru výkonu reaktoru.
V rámci projektu jsme nahradili původní systém ochran a řízení z konce 80. let. Pro Centrum výzkumu Řež jsme vyvinuli, nainstalovali a odzkoušeli zcela nový systém, včetně aparatur měření neutronového toku. Tento produkt se stal základem pro obdobný regulátor výkonu pro velké energetické tlakovodní reaktory.

Účelem systému ochran a řízení je několik, na první pohled jednoduchých činností; od spuštění reaktoru přes změnu výkonu během provozu a standardní odstavení až po dohled nad jejich bezpečností. Systém poskytuje operátorovi informace nezbytné pro řízení reaktoru a současně automaticky vyhodnocuje technologické veličiny. Pokud by například rychlost změny výkonu překročila stanovené hodnoty, SOŘ reaktor by okamžitě bezpečně odstavil. Havarijní řetězec spadá do bezpečnostní kategorie A podle ČSN EN 61226 a je řešen formou relé s vysokou spolehlivostí.

Zvyšujeme bezpečnost a spolehlivost

Na výzkumném reaktoru LVR-15 jsme provedli kompletní obnovu systému ochran a řízení. Šlo o výměnu neutronové instrumentace, havarijního řetězce, řídicího systému, regulátoru výkonu reaktoru, ovládacích a signalizačních prvků na pultu operátora, výkonových měničů pro řízení regulačních tyčí a motorů pohonů regulačních tyčí.

Samotný systém řízení polohy regulačních tyčí je z technického hlediska unikátní – je úzce navázán na konkrétní technologii a snímací i pohonné orgány se nacházejí přímo uvnitř reaktoru.

Díky projektu pro Centrum výzkumu Řež jsme rozšířili nabídku produktů o regulátor výkonu. Nový řídicí systém SandRA od společnosti ZAT zvýšil bezpečnost a spolehlivost provozu výzkumného reaktoru a umožnil prodloužení jeho provozu minimálně do roku 2028.

Reference CV ÚJV Řež

Spolupracujeme

Rez Logo (1)
Sujb Logo

Historie spolupráce s ÚJV Řež

2014–2015

Ve druhé polovině roku 2015 ukončena obnova systému ochrany a řízení reaktoru

2019

Inovativní projekt na platformě SandRA pro výzkumný jaderný reaktor LVR-15 získal Cenu Inženýrské akademie ČR

Na úspěšnou realizaci jsme navázali projektem zajišťujícím bezpečný provoz experimentálního zařízení horké komory – SUSEN – v Centru výzkumu Řež (CVŘ). Zapojením do projektu SUSEN přispíváme k vývoji přechodu na jaderné reaktory nových generací, tzn. GIII+ a GIV