Etický kodex společnosti

Etický kodex je závazný řídicí dokument společnosti ZAT a.s.

Je rozdělen do pěti souvisejících kapitol, které odpovídají následujícím pěti principům:

  • Dodržujeme legislativu, obchodní zvyklosti a námi nastavená firemní pravidla.
  • Jsme společensky odpovědni vůči životnímu prostředí a dbáme na dodržování základních lidských práv a svobod.
  • Chováme se odpovědně vůči tržnímu prostředí, podporujeme naše partnery a respektujeme naši konkurenci.
  • Garantujeme našim zaměstnancům právo na soukromí, ochranu osobních údajů, bezpečné a přívětivé pracovní prostředí a svobodu sdružování.
  • Zaměstnanci společnosti akceptují nastavené principy kultury bezpečnosti.


Etický kodex společnosti byl vydán představenstvem akciové společnosti ZAT dne 21.10.2018 - zobrazit