Malá spalovna Evecont – C-Energy Planá

Malá spalovna Evecont – C-Energy Planá
 • Power Station

  6

  bloků
 • Location

  Česká republika

  stát
 • Calendar

  2019

  rok
 • Platform

  SandRA

  platforma

Dodávka řídicího systému a elektro pro EVECO

Společnost ZAT se podílí na rekonstrukci tepelné elektrárny v Plané nad Lužnicí dlouhodobě. Významnou referencí je také nasazení našeho řídicího systému SandRA pro řízení spalovacího kotle netříděného plastového odpadu. Díky našim zkušenostem a know-how jsme byli vybráni také jako dodavatel SKŘ a elektro pro společnost EVECO, která teplárně dodala technologii pro spalování odpadů. Tento zdroj energie je v souladu se strategií společnosti C-Energy, která pilotní projekt malé spalovny spolufinancovala.

V rámci zakázky jsme řešili dodávku kompletního řídicího systému včetně elektro části. Zajímavostí bylo umístění všech rozvaděčů v kontejneru, což vystihuje kompaktnost celé technologie. Navržené řešení umožňuje plnou automatizaci provozu realizovanou řídicím systémem (v souladu s algoritmy řízení), ovládanou z velínu elektrárny.

ZAT jako dodavatel inovativních řešení

V rámci projektu jsme instalovali řídicí systém PLC, složený z centrální řídicí programovatelné jednotky ZAT Z210 a I/O modulů B&R. Propojení jsme realizovali pomocí sériových kanálů – rozhraní Ethernet. Řídicí systém je na straně PLC propojen s dispečinkem prostřednictvím optické komunikační linky, rozhraním ETH TCP/IP a protokolem PERNET.

Technologii nového roštového kotle na spalování odpadu jsme doplnili do stávající HMI aplikace „AES kotle“ C-Energy dle platných standardů. Využili jsme k tomu InTouch od společnosti Aveva. Na stávajícím historizačním serveru C-Energy byly doplněny signály z technologie nového roštového kotle na spalování odpadu, což nově odpovídá standardům C-Energy.

Naše společnost se na řízení inovativních technologií, které C-Energy Planá často jako první v České republice uvádí do provozu, podílí dlouhodobě. Také tato reference je pro nás základem pro další aplikace v oblasti teplárenství. Kompetence zde získané výrazně urychlí realizace dalších podobných zajímavých a potřebných technologií.

Platforma pro řízení technologie spaloven

Máte zájem dovědět se více o využití platformy SandRA pro řízení SKŘ?

SandRA
Evecont Plana

Historie spolupráce s C-Energy

 • 2016

  Dodávka nového HW řídicího systému turbíny na platformě ZAT 2000MP včetně všech souvisejících úprav SW

 • 2018

  Realizace řízení chladicí vody a nové demi linky systémem SandRA včetně provozních souborů elektro a MaR s využitím procesních stanic řady Z200

 • 2019

  Implementace řízení a diagnostiky nového akumulačního zdroje – 4MW baterie od firmy Siemens

 • 2021

  Řízení plynového kotle v teplárně Tábor, výměna řízení TG a přemístění velínu v teplárně Planá nad Lužnicí včetně řízení rozvodny 6kW