Emmanuel Macron na Česko-francouzském jaderném fóru v Praze zdůraznil spolupráci s českým průmyslem

Emmanuel Macron na Česko-francouzském jaderném fóru v Praze zdůraznil spolupráci s českým průmyslem

ZAT je součástí lukrativního klubu firem, se kterými chce francouzská EDF spolupracovat při dostavbě NJZ v České republice i na dalších jaderných projektech v Evropě. „I na Česko-francouzském jaderném fóru jsme se zástupci EDF hovořili o naší spolupráci,“ říká Ivo Tichý, výkonný ředitel a člen představenstva ZAT a.s.

Odborné fórum se tentokrát konalo 5. března v Praze. Podle organizátorů bylo hlavním smyslem akce prozkoumat „možnosti spolupráce Francie a Česka v oblasti jaderné energetiky“.

Akce se zúčastnil i francouzský prezident Emmanuel Macron. „Pro naši budoucnost potřebujeme jadernou energii a obě naše země tento přístup sdílejí,“ prohlásil Emmanuel Macron před naplněným Rudolfinem. Nejen od něj pak zazněla vize vybudování evropského jaderného průmyslu pod francouzskou taktovkou. A pevné místo v nově budovaném dodavatelském řetězci by měl mít i český průmysl.

„V rámci jednotlivých příspěvků byl ZAT často uváděn jako neopomenutelný dodavatel. To ve své řeči potvrdil i Frédéric Leliévre, toho času viceprezident FRAMATOM, který explicitně zmínil ZAT jako spolehlivého a prověřeného dodavatele a uvedl naši společnost za příklad dobré spolupráce," konstatuje Jaroslav Scharf, předseda představenstva ZAT. 

Spektrum diskutovaných témat bylo široké. Od dodávek jaderného paliva, nakládání s vyhořelým palivem, zajištění personálních kapacit a vzdělávání přes systém finanční podpory R&D až po zapojení jednotlivých výzkumných agend do tzv. centra excelence.

Společnost ZAT má s koncernem EDF a některými koncernovými firmami navázány dlouhodobé partnerské vztahy. V roce 2012 jsme s Framatome podepsali smlouvu na dodávku 58 skříní systému KCF pro 20 jaderných bloků osmi francouzských jaderných elektráren provozovaných koncernem EDF s termínem dokončení v roce 2024. V roce 2021 následoval podpis memoranda o spolupráci. V loňském roce vyústily naše vzájemné aktivity oficiální certifikací ZAT pro oblast non-safety. V tomto roce  se plánuje certifikace na safety systémy.

Společnost ZAT v současné době nasazuje jeden z nejmodernějších řídicích systémů v oblasti jaderné energetiky na trhu splňující nejnáročnější podmínky na bezpečnost dle požadavků evropských regulačních orgánů. Jsme přesvědčeni, že jako česká firma budeme nedílnou součástí i nově stavěných bloků v ČR. Na této strategické spolupráci s EDF dlouhodobě pracujeme, “ potvrzuje Ivo Tichý.

Řídicí systémy a know-how ZAT jsou aktuálně nasazeny na 30 procentech jaderných elektráren v EU a na 10 procentech ve světě.