Na česko-francouzském summitu jsme jednali s 12 francouzskými firmami o spolupráci

Na česko-francouzském summitu jsme jednali s 12 francouzskými firmami o spolupráci

Český a francouzský průmysl patří mezi leadery jaderného průmyslu v Evropě. Díky vypsanému tendru na dostavbu nových jaderných zdrojů v České republice se obě země sbližují i v rámci vzájemné spolupráce firem s jaderným know-how. Aby měly možnost se lépe poznat a navázat či prohloubit dodavatelsko-odběratelské vztahy, konal se začátkem dubna v Praze česko-francouzský summit průmyslové spolupráce s odpoledním blokem B2B jednání.

Jako významný dodavatel systémů kontroly a řízení do jaderné energetiky a zakládající člen Aliance české energetiky jsme na akci uskutečnili dvanáct obchodních jednání se zástupci francouzských firem.

„Summitu jsme se zúčastnili s cílem prohloubit spolupráci s francouzskými firmami a v některých případech posunout již rozjednanou spolupráci dalším směrem,“ říká Karel Stočes, který se společně s Františkem Kuralem jednání zúčastnili. Podle něj bylo v rámci B2B setkání zájmem ZAT jednat s firmami, které jsou buď vyššími dodavateli anebo se stejným zaměřením v rámci SKŘ (systémy kontroly a řízení). „Z dvanácti realizovaných schůzek jsme navázali kontakt či prohloubili spolupráci se třemi francouzskými firmami. Šlo o dodávky SKŘ do jaderné i klasické energetiky,“ dodává Karel Stočes.

Akce se zúčastnilo 30 francouzských a 22 českých firem. Pořadateli byli Aliance české energetiky (CPIA) a GIFEN – Sdružení francouzských průmyslových dodavatelů jaderných energetických zařízení.