Zúčastnili jsme se 14. mezinárodní konference o jaderné energii NE•RS 2022

Zúčastnili jsme se 14. mezinárodní konference o jaderné energii NE•RS 2022

Další významnou akcí, která se konala v polovině června v Praze, byl 14. ročník mezinárodní konference o jaderné energii NE•RS 2022 s názvem „Výstavba nového jaderného zdroje v Česku – test evropské schopnosti dekarbonizovat výrobu elektřiny“.

Jednodenní konference se věnovala nejaktuálnějším otázkám v oblasti jaderné energetiky. První část byla zaměřena na bezpečnost provozu a aplikace ochranných opatření, druhá na základní atributy rozvoje české jaderné energetiky z pohledu připravenosti ČEZ a.s. na dostavbu nových jaderných zdrojů v ČR. Součástí byly i prezentace třech uchazečů o výstavbu.

„Na konferenci za Alianci české energetiky vystoupil se svým příspěvkem i Daniel Procházka, člen výboru, který představil připravenost českých firem pro jejich zapojení do dodavatelského řetězci. Také ZAT je jednou z významných českých firem, která by měla mít neopomenutelné místo jako dodavatel řídicího systému při výstavbě i rekonstrukcích jaderných zdrojů v ČR i v zahraničí,“ říká Karel Stočes, marketingový a obchodní ředitel pro jadernou energetiku ZAT.

Odpolední závěrečná sekce byla věnována dlouhodobé strategii vývoje jaderné energetiky a její role v Green Deal.

Společnost ZAT je zakládajícím a aktivním členem Aliance české energetiky.