Implementujeme nový komunikační protokol OPC do řídicích jednotek ZAT

Implementujeme nový komunikační protokol OPC do řídicích jednotek ZAT

Společnost ZAT má dlouhodobé zkušenosti jak ve vývoji hardwaru řídicích systémů, tak i příslušného softwaru. Jde o základní softwarové vybavení řídicích stanic SandRA i o nástroje pro tvorbu aplikačního SW v jednotlivých vrstvách řídicího systému.

V rámci rozvoje platformy SandRA a udržování konkurenceschopnosti našich SW jsme nově přistoupili k implementaci komunikačního protokolu OPC UA do řídicích jednotek SandRA.

Do SW nástroje Pertinax jsme nově zavedli komunikační protokol OPC UA. Našim cílem je rozšířit uplatnění řídicích systémů SandRA i v projektech, které požadují tento protokol,“ říká Tomáš Kadlec, vedoucí odborné skupiny Testování.

ZAT v současné době nabízí řídicí systémy pro náročná průmyslová odvětví s požadavkem na jejich dlouhou životnost. Do vývoje ročně investuje přes 30 milionů korun. Více informací o platformách získáte na webu ZAT.