Posilujeme naše vztahy se společností KHNP v oblasti jaderné energetiky

Posilujeme naše vztahy se společností KHNP v oblasti jaderné energetiky

V půli června proběhl v pražském Paláci Žofín Česko-Korejský den jaderné energie a kultury, na jehož pořádání se podílely korejské společnosti KHNP a KNA, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Velvyslanectví Korejské republiky v České republice.

Akce se zúčastnily přibližně čtyři stovky zástupců státních institucí a firem obou zemí, na které čekaly projevy významných hostů, oficiální podpisové ceremoniály i bohatý kulturní program. Společnost ZAT na akci reprezentovali Karel Stočes, marketingový a obchodní ředitel pro jadernou energetiku, a Denisa Ranochová, tisková mluvčí ZAT.

Tomáš Ehler, zástupce vrchního ředitele Sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO, na akci vyzdvihnul důležitost zapojení českých firem do projektu: „Klíčové bude zvládnout projekt včas, v rámci rozpočtu a s co nejvyšším zapojením českých firem. Včasné a oboustranně výhodné zapojení českých firem bude nezbytné pro úspěch projektu.“

Spolupráce s českými firmami je dle slov vedení společnosti pro KHNP prioritou. Koncern dlouhodobě garantuje jejich zapojení v objemu 65 procent dodávek při dostavbě JE Dukovany, pokud bude zvolen preferovaným dodavatelem.

Naše účast na akci navazuje na předchozí dvouletá jednání a na podepsané aktualizované memorandum o spolupráci s Doosan Enerbility v půli května tohoto roku, které vytyčuje základní rozsah možných dodávek ZAT v rámci úspěchu KHNP v dostavbě nových jaderných bloků v ČR.

Náš řídicí systém SandRA je kompatibilní s technologií společnosti KHNP, máme korejské společnosti co nabídnout.