Historie

Důležité události v historii ZAT a.s.

1962

1962 - v rámci vývojového střediska uranového průmyslu v Příbrami se spouští vývoj a výroba typových prostředků důlní automatizace včetně speciálních čidel
1964 - vývojové středisko uranového průmyslu se stěhuje do budov bývalé šachty Kamenná
1965 - ve Škodovce v Plzni se stává Výzkum automatizace součástí Ústředního výzkumného a zkušebního ústavu ŠKODA
1966

 • z Vývojového střediska uranového průmyslu vzniká VZUP Kamenná (Vývojový závod uranového průmyslu)
 • vyvíjí se první kompaktní řídicí systém DIAMO KŘS

1970 - vzniká samostatné hospodářské středisko Provoz automatizační techniky v rámci VZUP

1973
1973

1973

 • provoz automatizační techniky se přemísťuje do nové budovy v Příbrami
 • realizuje se velký objem dodávek, zejména pro klasickou energetiku

1974 - ve Škodovce v Plzni se Výzkum automatizace převádí z ÚVZÚ ŠKODA do Elektrotechnického závodu Doudlevce

1984

1984

 • z Provozu automatizační techniky se stává Závod automatizační techniky – ZAT začleněný do VZUP. Do provozu je uvedena druhá budova v Příbrami
 • vznikají řídicí systémy již s využitím mikroprocesorové techniky
 • zvyšuje se množství finálních dodávek zejména pro energetiku, plynárenství a povrchové doly

1988 - ve Škodovce v Plzni vzniká samostatný závod Automatizace v Doudlevcích

1992

1992

 • vyčleněním ZATu z uranového průmyslu vzniká v Příbrami společnost ZAT a.s.
 • společnost je privatizována
 • dochází k zahájení vývoje nových řad řídicích systémů
 • probíhají investice do výrobních technologií a přístrojového vybavení


1993 - ve Škodovce v Plzni vzniká ze závodu Automatizace společnost ŠKODA Automatizace s.r.o., která je následně přejmenována na ŠKODA Controls s.r.o.
1997 - ZAT a.s. kupuje plzeňskou společnost Easy Control
1998 - ŠKODA Controls je začleněna jako jedna divize do společnosti ŠKODA Energo s.r.o.

2003
2003

2003 - ZAT a.s. kupuje energetické aktivity divize Controls od společnosti ŠKODA Energo s.r.o.
2005 - dceřiná společnost ZAT Easy Control se stává součástí ZAT
2006 – úspěšně se dokončuje klinická zkouška přístroje MDM pro léčbu diabetické neuropatie metodou Mesodiencefalické modulace
2007 - v Plzni se uvádí do provozu nová budova Výzkumného a vývojového centra se zkušebnou ZAT a.s.
2009 - ZAT a.s. zakládá dceřinou společnost MDM Centrum pro aplikaci léčebné metody Mesodiencefalické modulace
2011 - poprvé se prezentují nové procesní stanice z rodiny SandRA

2012
2012

2012 - společnost ZAT a.s. slaví 50 let od svého založení
2014 - ZAT poskytuje 10 let záruku na systém SandRA

2018

2018 – …a budoucnost máme ve svých rukou…

ZAT a jeho starší jména

Během své dlouholeté historie ZAT několikrát změnil značku. Spolu s růstem a rozvojem firmy a měnícími se službami se měnil také vzhled ochranné známky. Známá byla značku Diama nebo starší logo ZAT control systems, které se změnilo v roce 2007.

Zkratky a názvy, pod kterými vystupovala dnešní společnost ZAT:

 • ÚSVaTRS - Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin
 • VZUP - Výzkumný ústav uranového průmyslu
 • DIAMO - Značka výrobků
 • VAT - Výroba automatizační techniky
 • PAT - Provoz automatizační techniky
 • ZAT - Závod automatizační techniky