ZAT je členem Sdružení dopravních podniků České republiky

ZAT je členem Sdružení dopravních podniků České republiky

ZAT poskytuje komplexní dodávky řízení a diagnostiky dopravní infrastruktury v železniční, silniční a městské dopravě.

V oblasti dispečerské a řídicí techniky dodáváme systémy pro řízení trakčního napájení spínacích stanic, železničních stanic, trakčních transformoven a rozvoden nízkého napětí. Máme kompetence i pro řízení měníren dopravních podniků.

Vyvíjíme a vyrábíme moderní bezpečnostní řídicí systémy pro segment dopravy, určené také do oblasti dopravních podniků. Proto bylo logickým krokem vstoupit do Sdružení dopravních podniků ČR, kde můžeme s našimi partnery aktivně spolupracovat a podílet se na rozvoji a modernizaci jejich dispečerské a řídicí techniky,“ říká Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy ZAT.

Bližší informace ke kompetencím ZAT pro městskou dopravu naleznete na našem webu v sekci doprava.

Přečtěte si také zajímavý rozhovor na téma budoucnost městské dopravy s kolegou Milanem Huclem.