SandRA Synergy

SandRA Synergy

Řídicí systém třídy DCS

SandRA Synergy je komplexní soubor integrovaných SW nástrojů umožňujících realizaci řídicího systému kategorie DCS (distributed control system) pomocí technických prostředků platformy SandRA.

Základní vlastností je jednotná správa dat v celé aplikaci řídicího systému zajišťující jejich dostupnost, úplnost a konzistenci. Využití centrálního inženýrského systému se vzájemně provázanou paletou nástrojů minimalizuje náklady na návrh, konfiguraci a správu řídicího sytému SandRA.

Výhody tohoto řešení jsou evidentní nejen během plánování a inženýringu, ale také při instalaci a uvádění do provozu, v každodenní činnosti i během údržby, oprav a modernizace.

Pyramida Dcs

Projektová databáze Pertinax

Jednotná správa dat znamená, že všechny softwarové komponenty přistupují do společné centrální Projektové databáze Pertinax. Ta umožňuje sdílení dat mezi všemi integrovanými SW nástroji.

V rámci projektu jsou zápisy a změny prováděny v jednom místě. To snižuje pracnost a zároveň eliminuje potenciální zdroje chyb. Konzistence dat je zaručena i v případě, že na projektu pracuje současně více lidí.

Integrované softwarové nástroje

Software
Pertinax

Algoritmy pro řídicí stanice

Engineering Station
Engineering Base

Projekt HW řídicího systému

Operator Station
AVEVA, Reliance, SandRA Horus

Obrazovky pro dispečery (HMI)

Data
AVEVA, Reliance, SandRA Horus

Archivační systémy (alarmy, trendy)

Sensor 1
Externí databáze SQL

Snímače, pohony apod.

Glass
PertinaxDiag

Interní diagnostika řídicího systému