Systémový software

Systémový software

Nástroje pro projektování, konfiguraci a správu řídicího systému SandRA

Společnost ZAT má dlouhodobé zkušenosti nejen ve vývoji hardwaru řídicích systémů, ale i ve vývoji příslušného softwarového vybavení. Jde jak o základní softwarové vybavení řídicích stanic SandRA, tak i o nástroje pro tvorbu aplikačního SW v jednotlivých vrstvách řídicího systému.

Bezpečné a spolehlivé řídicí algoritmy

Mezi základní systémový SW patří vývojové prostředí Pertinax. Tento komplexní nástroj podporující tvorbu spolehlivého softwaru dlouhodobě využíváme v různých oblastech aplikací řídicích systémů v řadě zemí světa.

Jeho základní funkcí je tvorba kompletního SW procesní stanice, a to od návrhu a ladění algoritmů přes její nahrávání až po správu a konfiguraci všech řídicích stanic v aplikaci řídicího systému.

Controlalgorithm Pertinaxs1 (1)

Bezpečné a pohodlné řízení procesu

Operátorským systémem je rozhraní „člověk–stroj“ řídicího systému a pro uživatele reprezentuje „okno“ do procesu. Na něj navazují nástroje pro archivaci a komunikaci s firemními informačními systémy. Proto je architektura operátorského systému variabilní a vysoce flexibilní a může být snadno přizpůsobena řízenému provozu a požadavkům zákazníka. Platforma SandRA poskytuje variabilní řešení operátorské úrovně v podobě integrace nástrojů AVEVA™ System Platform a Reliance.

Pro bezpečnostní aplikace v jaderné energetice nabízí ZAT vlastní řešení operátorského systému SandRA Horus, který je vyvíjen s ohledem na použití v projektech se zvýšenými nároky na bezpečnost a spolehlivost. Obsahuje také spolehlivý archiv, připravený uložit všechna důležitá data z technologie i řídicího systému. Jeho součástí je univerzální diagnostický systém, který poskytuje komplexní přehled o stavu technologie a řídicího systému.

Microsoftteams Image (31) (1)

Přehled o stavu systému v každém okamžiku

Dokonalý přehled o aktuálním stavu všech komponent řídicího systému i o historii všech poruch či změn konfigurace v souvislostech celé řídicí aplikace je nezbytným předpokladem pro efektivní servis a prediktivní údržbu. PertinaxDiag je nástroj, který poskytuje všechny požadované informace v přehledné formě. Zvyšuje tak efektivitu řešení problémů při uvádění do provozu i při provozní kontrole stavu systému SandRA.

Využití moderních metod analýzy dat, strojového učení a prvků umělé inteligence pro analýzu chování samotné řízené technologie nabízí nová platforma SoWA.

Ptxdiagall (1)

Konzistence a integrita dat

Všechny SW nástroje platformy SandRA lze použít samostatně, avšak čím větší projekt je navrhován, tím těžší je udržet integritu a pořádek ve všech jeho datech. Proto jako základní kámen vyspělého DCS systému je Projektová databáze Pertinax (PDP) garancí naplnění těchto potřeb. Zajišťuje dostupnost, úplnost a konzistenci dat v celé aplikaci řídicího systému a současně slouží jako spojující prvek všech integrovaných nástrojů DCS Sandra Synergy.

Tyto programy tak pracují nad společnými daty. To snižuje pracnost a zároveň eliminuje potenciální zdroje chyb i v případě, že na projektu pracuje více lidí.

PDP 1 (2)