Vizualizace a dispečinky

Vizualizace a dispečinky

Vizualizace dat a řízení technologií

Vizualizace a dispečinky tvoří rozhraní „člověk–stroj“ řídicího systému a pro uživatele reprezentují „okno“ do procesu. Na tento systém navazují nástroje pro archivaci a komunikaci s firemními informačními systémy. Proto je architektura operátorského systému variabilní a vysoce flexibilní a může být snadno přizpůsobena řízenému provozu a požadavkům zákazníka.

Platforma SandRA nabízí variabilní řešení operátorské úrovně v podobě integrace nástrojů AVEVA™ System Platform a Reliance. Pro bezpečnostní aplikace v jaderné energetice nabízí společnost ZAT vlastní řešení operátorského systému SandRA Horus, který je primárně vyvíjen s ohledem na použití v projektech se zvýšenými nároky na bezpečnost a spolehlivost.

Řešení pro všechny velikosti dispečinků

Vizualizační panely

Maly Dispecink

Zhotovujeme dispečinky i pro nejmenší technologické celky, jako jsou čistička odpadních vod pro malé a střední obce nebo bioplynová stanice. Klademe důraz na efektivnost realizace i jednoduché a intuitivní ovládání pro obsluhu, která nemusí být technicky znalá. Naše produkty pro tento typ technologií se vyznačují nenáročnou údržbou a dlouhou životností. Používáme běžné, na trhu dostupné komponenty a klientům nabízíme cenově dostupná řešení.

Centrální dispečinky

Stredni Dispecink

Dokážeme zrealizovat dispečinky, které denně zpracovávají desetitisíce signálů. Jsme o krok napřed před konkurencí z hlediska kybernetické bezpečnosti. Naše komponenty procházejí nejpřísnějšími penetračními testy vždy s perfektním hodnocením. Redundance s horkou zálohou zaručuje plnou dostupnost systému v režimu 24/7. V segmentu středně velkých dispečinků sledujeme trendy a využíváme také virtualizace serverů vedoucí k úspoře nákladů.

Velíny a dozorny

Velin

Jsme evropskou špičkou v oblasti dispečinků pro velké energetické celky. Splňujeme certifikace pro řízení primární části jaderných elektráren. Se systémy ZAT se setkáte ve všech bezpečnostních třídách řídicích systémů A, B, C dle IEC 61226. Naše maximálně spolehlivé a udržitelné řešení je výhodné pro provozovatele. Unifikuje technické řešení a centralizuje řízení provozů do méně pracovišť s trvalou obsluhou. Díky tomu se potřebné práce na jednotlivých provozních souborech lépe a efektivněji koordinují.

Základní koncepce řešení operátorské úrovně

Operator Station
„Tlustý“ klient

Veškeré úlohy se vykonávají na operátorských stanicích – komunikace, zpracování dat, jednotlivé technologické obrazovky a řídicí úlohy

Řešení je vhodné pro menší, lokální systémy

Operator Station
I/O servery

Koncepce využívající pro komunikaci s řídicími stanicemi I/O servery, které poskytují data jednotlivým operátorským stanicím. Vlastní zpracování dat, jednotlivé technologické obrazovky a řídicí úlohy se vykonávají na operátorských stanicích

Je vhodné pro středně rozsáhlé systémy s větším počtem operátorských stanic

Operator Station
Aplikační a výpočetní servery

Veškeré operace s daty a grafikou probíhají na redundantních serverech. Operátorské stanice pak slouží pouze k zobrazení dat pomocí tzv. „tenkého" nebo „zero" klienta

Jsou vhodné především pro rozsáhlé blokové systémy

Využívané technologie

1200Px Aveva Logo.Svg
Reliance Logo Retina
Sandra Horus
LINUX LOGO
Windows 11
1280Px Git Logo.Svg
C#
C++
Qt Logo 2016
Microsoft Sql Server Logo Svgrepo Com
Postgresql Logo.Png
Sqlite370.Svg