Desox - odsíření Zpět

Při odsíření kouřových plynů se odstraňuje SO2 ze spalin, a to různými metodami. Nejznámější metodou je externí absorpční reakce s cirkulující vápencovou suspenzí v reaktoru absorbéru, tzv. mokrá metoda.

Jednotka odsíření kouřových plynů zahrnuje veškeré hlavní i pomocné zařízení včetně příslušenství potřebné pro dopravu spalin z kotlů do jednotky odsíření, pro absorpční reakci, pro vykládku, skladování a přípravu absorbentu a pro odvádění a úpravu produktu proběhlých reakcí.

Realizujeme dodávky řídicích systémů pro veškeré typy odsiřovacích procesů, tj. suchou metodou, mokrou metodou nebo jejich kombinací. Disponujeme know-how na řízení technologie, která zajišťuje snižování emisí SOx. Řídíme tyto procesy prostřednictvím DCS platformy s možností distribuovaného řízení jednotlivých provozních souborů. Pro řízení odsíření nabízíme vlastní řídicí systém SandRA Z200 nebo řídicí systém kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.

Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých výrobců jsou to softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje a.s.  (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to  aplikace Wonderware (InTouch) a Siemens (WinCC).

Diagnostický systém je součástí procesních stanic SandRA Z200.