Bezdrátový sběr dat Zpět

Máme zkušenosti s využitím jak technologií GSM, tak bezdrátových IoT sítí. Dle místních podmínek, požadavků na četnost a objem přenášených dat Vám pomůžeme zvolit nejvhodnější řešení.

Výhody řešení ZAT

  • Znalost různých typů přenosových sítí (NB, Lora, Sigfox, IQRF, atd.)
  • Zkušenosti s vybudováním místních IoT sítí v lokalitách, kde není GSM signál dostupný, je rušený či se stává ekonomicky nevýhodný
  • Využívání modulů pro sběr dat s minimální energetickou náročností, tzn. dlouhou životností baterie