Čerpací stanice Zpět

Provozní soubor čerpací stanic zajištuje čerpání surové vody z určeného vodního zdroje.

Naše řešení zahrnuje obsluhu technologického provozu vstup surové vody – česle, mechanické čištění, a řízení čerpadel do usazovacích nádrží surové vody, případně do chemické úpravny vod.

Uvedené provozní systémy jsou obvykle autonomní a bezobslužné vyžadující maximální disponibilitu provozu.

V rozsahu našeho řešení je EPS zabezpečení a kamerový dohledový systém včetně vzdáleného monitoringu a obsluhy.