Chemické úpravny vody Zpět

Proces chemické úpravy vody zajišťuje úpravu surové vody na vodu mechanicky a chemicky vyčištěnou pro potřeby jednotlivých technologických provozních zařízení energetického zařízení.

Řízení CHÚV je součástí dodávky řízení celého energetického bloku nebo jako samostatný provozní soubor. Jsme schopni dodat ucelené řešení řídicích systémů, polní instrumentace a kabeláží.

Pro řízení CHÚV nabízíme vlastní ŘS SandRA Z200 nebo ŘS kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.
Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých výrobců jsou to softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje a.s.  (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to aplikace Wonderware (InTouch) a Siemens (WinCC).
Diagnostický systém je součástí procesních stanic SandRA Z200.