Kompresorové stanice Zpět

Centrální kompresorové stanice zajišťují výrobu procesního a technologického vzduchu v předepsaných kvantitativních a kvalitativních parametrech.

Zajišťujeme obvykle nadřazené řízení turbokompresorů a jsme schopni dodat autonomní řízení kompresorů nebo dmychadel včetně řízení zařízení úpravy výstupního média (obvykle vymrazovací sušičky vzduchu).