Kotel, DeNOx Zpět

Technické řešení systému řízení spalovacích procesů (kotlů) a pomocných provozních souborů zahrnuje veškeré komponenty nutné pro optimalizaci provozu a to jak v oblasti měření a řízení vlastního spalovacího procesu, tak v částech čistění spalin na legislativou požadované hodnoty.

Máme rozsáhlé zkušenosti se spoluprací s řadou dodavatelů technologie a EPC společností specializujících se právě na uvedenou problematiku.

Řízení kotlových částí

Řešení ZAT obsahuje jednotlivé, vzájemně systémově propojitelné části řídicího systému do jednoho provozního celku.

Základním prostředkem řízení je DCS platforma ZAT SandRA Synergy soustřeďující do jednoho řešení veškeré systémové informace a nástroje určené pro provoz a údržbu technologického provozu prostřednictvím metod moderního řízení. 


Regulační obvody kotle

 • Regulace hladiny v bubnu
 • Regulace teploty páry z kotle
 • Regulace výkonu (výstupní tlak nebo množství páry z kotle)
 • Regulace tlaku vzduchu do kotle
 • Regulace podtlaku ve spalovací komoře
 • Regulace obsahu O2 ve spalinách
 • Rozvažování šnekových podavačů
 • Regulace DeNOX

Řešení ZAT zahrnuje řídicí systémy kotlové části pro veškeré komerčně používané typy spalovacích procesů (tj. realizovaných druhů kotlů) a druhy paliv ve všech bezpečnostních kategoriích určených legislativou.


V rámci spalovacího procesu jsou realizovány jednotlivé provozní soubory:

 • Doprava a úprava paliva – vnitřní zauhlování, mlýny a třídiče, hořáky
 • Vodní hospodářství skládající se z napájecích čerpadel, řízení hladiny v napájecí nádrži a regulace tlaku/teploty výstupního média páry
 • Vzduchové části
 • Spalinový trakt

Pro řízení rozvoden nabízíme vlastní řídicí systém SandRA Z200 nebo Z210 nebo řídicí systém kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.
Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých výrobců jsou to softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje a.s.  (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to  aplikace Wonderware (InTouch) a Siemens (WinCC).
Diagnostický systém je součástí procesních stanic SandRA Z200.