Odpopílkování Zpět

Odlučovač popílku je zařízení sloužící k úpravě spalin metodou odprášení. Pro řízení této technologie nabízíme vlastní řídicí systém SandRA Z200 nebo řídicí systém kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.

Společnost ZAT disponuje know-how pro řízení odlučovačů všech významných dodavatelů.