Řídicí a ochranný systém turbíny (TCS/TPS) Zpět

Navrhujeme a realizujeme řídící a ochranné systémy turbín všech typů a výkonů  od basic designu až po realizaci u zákazníka včetně záručního a pozáručního servisu.

Možnosti řešení:

 • Polní instrumentace a kabeláž
 • Sběr dat a jejich zpracování v řídicím systému
 • Vizualizace
 • Komunikace s ostatními systémy energetického bloku
 • Řízení pomocných technologií, např. synchronizace otáčecího zařízení turbíny

Technické požadavky na řídicí systém:

 • Systém pro řízení turbínového ostrova je systém pracující v reálném čase a sestává z autonomních redundantních mikroprocesorových stanic, schopných samostatného provozu, nezávislých na funkci ostatních řídicích systémů bloku.
 • Regulátor turbíny (TCS) je požadován v redundantním provedení s duplexním I/O rozhraním.
 • Ochranný systém turbíny (TPS) v redundantním provedení s triplexním rozhraním I/O pro realizaci výběru 2 ze 3 u trojnásobných měření a ovládání trojnásobných akčních členů.

Pro TCS nabízíme vlastní ŘS SandRA Z200 nebo ŘS kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.

Regulátor turbíny (TCS)

Hlavní úlohy realizované regulátorem turbíny:

 • Čtení, filtrace a verifikace procesních dat
 • Regulační smyčky
 • Binární logické řízení
 • Komunikace s vizualizačním systémem
 • Výměna dat s ostatními systémy a s nadřazeným řídicím systémem
 • Technologické požadavky – speciální úlohy 

Regulační smyčky:

 • Regulační ventil (RV)
 • Regulace otáček, výkonu a tlaku AP


Další režimy:

 • Ruční ovládání RV
 • Ostrovní provoz (provoz v samostatné síti)

Speciální úlohy:

 • Měření otáček (požadavky na rychlost a přesnost)
 • 3 snímače otáček (např. EPRO PR9376)
 • Výběr a verifikace 2 ze 3 měření, vyhodnocení hladin a nedovoleného zrychlení otáček, max. otáčky
 • Zpracování celé smyčky regulace otáček do 20ms
 • Řízení prvků VT hydrauliky (požadavky na rychlost)
 • Realizace polohové smyčky pro řízení regulačních ventilů
 • Doba zpracování výpočtu 5 ms

KOMPAKTNÍ REGULÁTOR TURBÍNY   


Alternativou k robustním systémům TCS/TPS na bázi SandRA Z200 je Kompaktní regulátor turbíny. Toto řešení vychází z požadavků zákazníků na levné, jednoduché řešení regulace malých turbín na tepelných i vodních elektrárnách.

Kompaktní regulátor turbíny může být zabudován v závěsném rozvaděči. Hlavní částí rozvaděče jsou uživatelsky programovatelné jednotky souboru SandRA Z210, které plní funkce TCS/TPS. Na předních dveřích může být nainstalován ovládací počítač, který slouží k ovládání a parametrizaci systému.

 

Kompaktní systém TCS/TPS je uplatnitelný pro nové zakázky, ale i pro výměnu nebo rekonstrukce existujících systémů. 

 Zákazníky jsou provozovatelé zdrojů elektrické energie, EPC nebo dodavatelé technologie.  

 

Výhody kompaktního regulátoru turbíny:

Z pohledu zákazníků: 

·          Schopnost reakce na požadavky provozu technologie  

·          Možnost individuálního řešení vzhledem k provedení v instrumentaci SandRA 

·          Kvalita produkce je stejná jako u ostatních produktů ZAT. Jedná se o ŘS SandRA Z210 a vztahuje se na něj záruka 10 let 

·          Nižší cena než na instrumentaci Z200, jsme plně srovnatelní s konkurencí 

·          Dodávka má stejné parametry jako ostatní dodávky ZAT  

·          Rychlejší a levnější návrh řešení 

·          Dostupnost veškeré podpory pro provoz ŘS – dokumentace, individuální konfigurace 


Ochranný systém turbíny (TPS)

Hlavní úlohy realizované ochranným systémem turbíny:

 • Čtení, filtrace a verifikace procesních dat
 • Binární logické řízení – algoritmy ochran
 • Vyhodnocení první došlé hlášky
 • Komunikace s vizualizačním systémem
 • Výměna dat s ostatními systémy a s nadřazeným řídicím systémem

Synchronizace natáčecího zařízení

Synchronizace otáčecího zařízení turbíny TGS je projektováno na systému SandRA Z110. Slouží k beznárazovému připojení otáčecího zařízení k turbíně během odstavení soustrojí.

Používané komunikace: Ethernet, CAN, USB

Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých výrobců jsou to softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje a.s.  (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to  aplikace Wonderware (InTouch) a Siemens (WinCC).
Diagnostický systém je součástí procesních stanic SandRA Z200.