Řídicí systém bloku Zpět

Máme dlouhodobé zkušenosti s řízením energetických bloků na tepelných elektrárnách různých výkonů. Řídicí systém ZAT je připraven pro zpracování dat a řízení jednotlivých provozních souborů včetně komfortního ovládání a vizualizace. Pro řízení a diagnostiku energetických bloků používáme produkt SandRA Synergy na platformě Z200.  

Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých výrobců jsou to softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje a.s.  (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to převážně aplikace Wonderware (InTouch) a Siemens (WinCC). V případě potřeby umíme realizovat dodávku také se SW Cimplicity.


Realizujeme dodávky včetně polní instrumentace a kabeláže.