Rozvodny Zpět

Řízení rozvoden je součástí dodávky řízení celého energetického bloku nebo jako samostatný provozní soubor.

Naše technické řešení obsahuje řízení vlastní spotřeby elektrárny a vyvedení jejího výkonu. V oblasti VN a VVN zařízení spolupracujeme s předními dodavateli.
Pro řízení rozvoden nabízíme vlastní ŘS SandRA nebo ŘS kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.

Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých výrobců jsou to softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje a.s.  (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to  aplikace Wonderware (InTouch) a Siemens (WinCC).
Diagnostický systém je součástí procesních stanic SandRA Z200.