Vizualizace Zpět

S ohledem na složitost technologie a provozních požadavcích využíváme škálu vizualizačních nástrojů od jednoduchých operátorských panelů, přes operátorská pracoviště až po centrální dispečinky s využitím profesionálních SCADA systémů. Upřednostňujeme českou platformu Reliance s možností zajištění úpravy vizualizační platformy na míru.

Vizualizace jinak

Provozní data, ať aktuální nebo historická, dokážeme zobrazit s využitím vlastní platformy SimONet, s ohledem na potřeby a požadavky různých uživatelů. (proklik na SimONet visualization)

Výhody řešení ZAT

  • Intuitivní ovládání
  • Možnost vizualizace dat a informací z různých zdrojů na jednom místě
  • Přizpůsobení vizualizace konkrétním uživatelským rolím
  • Historické ukládání dat
  • Možnost vizualizace na různých zařízeních pro zajištění komfortu uživatele